img_7637Het thema van de vierde bijeenkomst was ‘Vuur’.

Jezus had zijn leerlingen beloofd dat de Heilige Geest zou komen, maar hij had niet verteld hóe de heilige Geest zou komen. De leerlingen werden erdoor verrast. Ze hadden niet verwacht dat het zo spectaculair zou zijn, dat de geest in de vorm van vuur zou komen! 

We stonden stil bij wat het VUUR bij ons oproept en we maakten een ELF over vuur.

Na lezing van het Bijbelverhaal ‘De komst van de heilige Geest’speelden we het eerste gedeelte na in een ‘tableau vivant’. (een beeld zonder geluid en beweging) .
Daarna legden we een grote vlam van karton op de grond.

Kennen we iemand die net als de leerlingen is aangeraakt door het vuur van de heilige Geest? Ieder mocht een kaarsje aansteken en die persoon vernoemen of aan hem/haar denken als ze hun kaarsje op de grote vlam zetten.

Kinderen in het hele land bidden in de maand oktober voor oorlogskinderen. Ook wij! Ook deze keer sloten we af door gezamenlijk het Onze Vader (1x) en het Weesgegroet (10x) te bidden.

Vijfde jongerenbijeenkomst als voorbereiding op het Vormsel

Het thema van de vijfde bijeenkomst was ‘Ik geloof!

Net als bij de andere bijeenkomsten begonnen we met een korte terugblik op de vorige bijeenkomst!

We vroegen: ”Weten jullie nog wat de voor opdracht (missie) de leerlingen van Jezus hebben gekregen op de dag van Pinksteren? En in welke gedaante/vorm ontvingen de leerlingen de heilige Geest?”. We bespraken daarna de thuisopdracht (het interview met een van de ouders, opa of oma over wat de kerk voor hen betekent).
We spraken ook over de volgende onderwerpen:

Silhouet van een gelovig mens
Kun je aan iemand zien horen of merken of iemand een gelovig mens is. We tekenden op een groot stuk behangpapier het silhouet van een van de jongeren, en we schreven erbij waaraan we kunnen zien/merken dat iemand een gelovig mens is.

Reisgenoten, de weg van het geloof.
Tijdens de vormselviering zijn eigenlijk drie belangrijke momenten

1e De bevestiging van het geloof, 2e De handoplegging, 3e Zalving met het heilig Chrisma
Over deze momenten spraken we met elkaar. Waarom word je met olie(chrisma) gezalfd bij het ontvangen van de heilige Geest? Zoals de zalf in je huid trekt, zo wordt je met de Geest doordrenkt. Hij dringt door in je binnenste onzichtbaar, maar wel aanwezig. 

Op dinsdag 18 oktober baden vele kinderen/jongeren over de hele wereld voor VREDE. Onze jongeren sloten zich daarbij aan  en baden als afsluiting  een tientje (eenmaal het Onze Vader en tienmaal het Wees Gegroet Maria) gebeden voor VREDE.

Zesde jongerenbijeenkomst als voorbereiding op het Vormsel (1 november)

Het thema van de zesde bijeenkomst was ‘Uitdragen’

Hoe kun je zien/merken dat iemand een gelovig mens is? En wie heeft je allemaal geholpen of anders gezegd de goede richting uitgestuurd op de weg van het geloof? De geloofsbelijdenis, de handoplegging en de zalving met het heilig Chrisma daar kwamen we eigenlijk ook in deze bijeenkomst op terug…want wat ontvang je als je, ‘het vormsel doet’?

Ga jij je vormsel doen?
Hoe waren de reacties van je klasgenoten toen ze hoorden dat jij het vormsel ging doen? 

Het stof van je voeten. (Marcus 6,7-13)
Deze tekst van Marcus is gekozen omdat erin wordt aangegeven hoe je kunt reageren wanneer je op weerstand stuit en geen gehoor vindt.

 Bagage voor je leven.
Welke bagage vind je belangrijk om mee te nemen op je levensweg. De jongeren vulden de open stukjes……….., in het gedicht; Bagage voor je leven.

Barmhartigheid
Het verhaal de zeven werken van barmhartigheid werd voorgelezen.
De zeven werken zijn: de hongerige te eten geven, de dorstige te drinken geven, de vreemdelingen opnemen, de naakten kleden, de zieken bezoeken, de gevangenen bezoeken, de doden begaven. 

Bouwen aan het rijk van God.
Hierna maakten de jongeren met klei een bouwsteen, het werden er in alle vormen! Ze graveerden daarin met een spijker het werk van Barmhartigheid dat ze aansprak en dat ze in de praktijk ten uitvoer konden brengen. 

De generale voor het Vormsel is op dinsdag 8 november, 19.00 uur in de kerk van O.L.V. Hemelvaart te Raamsdonksveer.

img_7630-4e-bijeenkomst img_7632 img_7634 img_7635 img_7638-5e-bijeenkomst img_7637 img_7640 img_7643 img_7645 img_7647 img_7649 img_7651