Contact was het thema van de tweede bijeenkomst. Na het woord van welkom gevolgd door een korte terugblik op de vorige bijeenkomst, schakelde pastor Kees Waas over op het thema van vanavond. Want hoe maak je contact en dan niet met zomaar iemand, hoe maak je contact met God? Heel eenvoudig door te bidden. Wat is bidden voor jou? Doe je het thuis wel eens? Heb je woorden nodig om te bidden? Het programma werd aangepast, want waar kan je beter in contact komen met God dan in de kerk. Pastoor Ceriani gaf de jongeren uitleg vanaf de deur van de kerk want daar begint het.

Wijwater. Bij de ingang zijn wijwaterbakjes aangebracht. Daarin bevindt zich wijwater, water dat gewijd is. Er is door de priester over gebeden dat eenieder die dit water gebruikt, door God gezegend mag worden. Het is gebruikelijk om de vingers met wijwater te bevochtigen en een kruisteken te maken. Het is een herinnering aan het Doopsel, we herhalen onze doopbelofte en maken een kruisteken. Een kruisteken maken is een kort gebed waarmee we ons geloof in de Drie-enige God belijden.

Knielen. Als in de kerk het Heilig Sacrament (dit is de hostie die Lichaam van Christus is) bewaard wordt in het tabernakel, brandt in de buurt van het tabernakel de godslamp. Christus is dan in de kerk aanwezig in sacramentele gedaante. Daarom knielen wij in de richting van het tabernakel voordat wij in de bank gaan zitten. Ook hierbij wordt vaak ook weer een kruisteken gemaakt.

Samen met pastor K. Waas en pastoor Ceriani speurden we met de jongeren door de kerk opzoek naar de speciale plekjes waar je in eerbiedige stilte kan bidden. En waar de heren de nodige uitleg bij gaven.

Terug in het parochiecentrum spraken we over bidden met kralen. Pastor Kees had een rozenkrans bij en gaf samen met de pastoor uitleg. We sloten de 2e bijeenkomst af met het bidden van het Onze Vader.


Bid ook een Tientje mee in oktober 2019!

Alle jongeren hebben een zakje meegekregen om thuis een gebedssleutelhangertje of een gebed armbandje mee te maken. Om daarmee tijdens de bijeenkomsten een tientje van de rozenkrans te kunnen bidden. In de maand oktober bidden kinderen wereldwijd voor oorlogskinderen en daar sluiten wij ons graag bij aan.

Zondag 6 oktober is er een eucharistieviering om 11.00 uur in de O.L.V. Hemelvaartkerk te Raamsdonksveer