Aan de hand van het Bijbelverhaal over Daniël in de Leeuwenkuil maken de deelnemers aan Theater in de Kerk in één dag een complete voorstelling. Belangrijk in dit verhaal is het vertrouwen dat Daniël in God heeft. Verder is het ook een heel spannend verhaal. Theater in de Kerk is een van de vele succesvolle activiteiten van het bisdom voor jongeren die inmiddels al jaren plaatsvindt in steeds een andere parochie. Een hele groep jongeren komt zelfs jaarlijks terug en groeit als het ware met het theater mee. Dit jaar is Theater in de Kerk te gast bij de kerk H. Antonius van Padua in Lepelstraat. Het is bibliodrama voor jongeren van 12 tot 30 jaar dat in één dag geoefend en gepresenteerd wordt. Het script wordt aangeleverd aan het begin van de dag en er zijn verschillende voortrekkers die de jongeren door de dag heen leiden. Er zullen op 14 april werkwinkels zijn die steeds onder leiding van een volwassene staan. De volwassenen zijn vrijwilligers uit verschillende parochies en in het bijzonder de vrijwilligers van de parochie waar we te gast zijn. De werkwinkels die plaatsvinden zijn bijvoorbeeld zang, dans, muziek, drama, licht en geluid, decor, kleding.  Ook voor de inwendige mens wordt gezorgd middels een eenvoudige catering. De dag begint voor de jongeren om 9.30 uur en de uitvoering is om 19.00 uur. Bij de uitvoering is iedereen van harte welkom. Noteer de datum alvast in uw agenda. Ook dit jaar zal het weer een bijzondere bijeenkomst zijn. Voor sommigen is het een spektakel in de kerk. Voor de meeste jongeren is het een inspirerende dag rond een verhaal uit de Bijbel waar ze met veel plezier op terug kunnen kijken en waar veel vriendschappen uit ontstaan. Spreekt dit je aan en wil je die dag niet missen, reageer dan snel. Meld je aan door een mail te sturen naar: theaterindekerk@outlook.com