2016 Tentviering Dussen

Tijdens deze viering zorgde het Interkerkelijk Jongerenkoor Nadiah uit Giessen-Rijswijk voor de muzikale begeleidingen en de koorzang.
Pastoraal werker Kees Waas heette iedereen van harte welkom.
Anja den Bok vertelde een verhaal voor de kinderen over een man die bij God op bezoek wilde. De man stelde iedere keer zijn bezoek aan God uit omdat hij telkens iemand tegen kwam die hij moest helpen. Maar op zondag kon hij dan toch eindelijk bij God op bezoek.

De kinderen mochten in het knutselhoekje een tekening kleuren van ‘buurman en buurman’.
Kerkelijk werker Greet Bijl dacht met ons na over het thema ‘Goede Buren’. Zij gebruikte bij haar uitleg een voorbeeld over het verhaal van een trein.

Aan het einde van de viering zong Interkerkelijk Jongerenkoor Nadiah nog een prachtige Zegenbede en zongen we elkaar de  ‘Vrede van God, de vrede van God, de vrede van God zij met jou…’ toe.

Iedereen die deze tentviering mogelijk heeft gemaakt willen we hartelijk bedanken:   De Oranjevereniging van Dussen voor de prettige samenwerking, ook dank aan Interkerkelijk Jongerenkoor Nadiah voor hun prachtige koorzang en fantastische begeleiding van de samenzang. Uiteraard willen we ook pastor Kees Waas en kerkelijk werker Greet Bijl bedanken voor hun positieve bijdrage aan deze prachtige viering.

En natuurlijk Els Swart en Annika Boere voor hun inzet in het knutselhoekje, Marloes Wuijten oor de mooie posters en daarnaast natuurlijk iedereen die achter de schermen  zijn of haar steentje heeft bijgedragen bij het tot stand komen van deze viering.
We willen u en jullie jongens en meisjes bedanken voor het bezoeken van deze tentviering want zonder bezoekers is er geen tentviering mogelijk.
U kunt foto’s van de tentviering, gemaakt door Eva Donkersloot, terug vinden op de website van de Oranjevereniging , www.oranjeverenigingdussen.nl.

Namens het organiserend comité R.K. kerk Dussen en Geref. kerk Dussen-Meeuwen