Stille Omgang 17 maart 2018

De Stille Omgang werd dit jaar gehouden te Amsterdam in het weekend van 17-18 maart 2018. De geschiedenis van de Stille Omgang op 15 maart 1345. In een huis aan de Kalverstraat lag een man op bed die stervende was. Hij liet een Priester komen om de Sacramenten der stervende te ontvangen. Nadat Hij de Heilige Hostie had ontvangen, moest hij braken. Het braaksel waarin de hostie zat, werd in het haardvuur geworpen.

De volgende morgen ontdekte zijn echtgenote dat de hostie ongeschonden was .De Pastoor haalde de hostie op en bracht die naar de Oude kerk, waarna de hostie op wonderbaarlijke wijze weer terug keerde naar de woning van de zieke man. Dit herhaalde zich twee maal. Dit gold als een bevestigend mirakel, waarmee werd aangegeven dat men hier de hand van God diende te herkennen. De plaats waar het eerste Mirakel was gebeurd, moest men inrichten als een heiligdom. De betrokkenen handelden dien overeenkomstig en verbouwde de woning met daarin de haardstede tot een devotie of bedevaart kapel: Kapel van de Heilige Stede. Vanaf die tijd vind er jaarlijks de bedevaartplaats op die datum. In het begin werd de Stille Omgang gelopen door de mannen en oudere jongens.Veel later, ongeveer in de jaren 60 van de vorige eeuw, konden de vrouwen en oudere meisjes er ook aan deel nemen. De route loopt vanaf het Spui door de straten van het centrum naar de Kalverstraat en men staat dan even stil voor het pand waar vroeger Het mirakel is gebeurd. Het is herkenbaar aan de steen linksboven waarin het jaar 1345 is gegroefd.

De Organisatie van de Stille Omgang organiseert de pelgrimsreizen door heel Nederland. Wij vertrokken vanaf Raamsdonk met de bus van West Brabant naar Amsterdam en waren de laatste die instapten en de eerste die bij terugkomst in Raamsdonk uitstapten. In de bus was het heel fijn en we waren één gemeenschap. Er werd een uitleg gegeven over het Mirakel en we ontvingen een boekje waarin mooie teksten en liederen stonden. Er werd ook nadrukkelijk gezegd dat we stil moesten zijn tijdens de tocht.

In Amsterdam aangekomen, stapten wij vlakbij de Obrechts kerk uit. In voorgenoemde mooie kerk ervaarden we een prachtige viering die werd voorgegaan door Pastoor Kwaadvlieg en vicaris Paul Verbeek hield een goede overweging. Met als laatste de aanbidding van het Allerheiligste! Dit geheel werd omlijst door het Kerkkoor dat de sterren van de hemel zong met de mis van Aleksandr Gretsjaninov.

Daarna werden we met de bus naar het Spui gebracht. En we hebben in het centrum de Stille Omgang gelopen. We liepen tweemaal langs het pand in de Kalverstraat waar een brandende lantaarn stond, en stonden daar dan even stil. Het was erg koud, maar dat deerde ons niet.

Ik heb het weer een hele fijne ervaring gevonden!

Maria Heesters