24 september jl. zijn 24 jongeren uit de Sint Elisabethparochie gestart met de voorbereidingen op het Heilig Vormsel. Met behulp van het project IN VUUR EN VLAM, bereiden de 24 jongeren tijdens zes bijeenkomsten zich voor op het heilig Vormsel dat op 15 november zal plaatsvinden.

DE HELPER. Was het thema van de eerste bijeenkomst. We begonnen deze avond met een voorstelronde.

Wie ben jij? Willy begon, ze gooiden een bol wol naar een van de jongeren en zei daarbij duidelijk haar naam, maar hield het begin van de draad vast. Die jongeren werpt de bol weer naar iemand anders terwijl hij of zij duidelijk haar/zijn naam zei en ook deze hield weer de draad vast enzovoort. Er ontstond een heel spinnenweb van draad in het midden van de groep. Nadat iedereen geweest was draaiden we de rollen om en gooiden we de bol wol terug naar de persoon die deze naar betreffende toegeworpen had en noemde die persoon bij naam.

Daarna hadden we het met pastor Kees Waas over de weg van het leven, onze levensweg, deze mochten ze in het werkboekje tekenen en invullen. Met behulp van de beamer gaf de pastor ook uitleg over de zeven sacramenten. Hierna volgde een korte pauze en daarna gingen we snel weer verder.

Soms sta je in het leven voor een dilemma, en dan moet je een keuze maken. Ook al is het niet gemakkelijk en moet je zelfs mensen teleurstellen. We gingen in twee groepen een spel spelen, waarbij de jongeren telkens uit twee b.v. ‘GELD of VRIENDEN’ moesten kiezen. En ook soms voor een dilemma stonden maar een keuze moesten maken. Daar ging ook het Bijbelverhaal JEZUS MOET KIEZEN over, Jezus wordt meteen na zijn doop door de Geest naar de woestijn geleid. Daar wordt Jezus voor drie verleidelijke keuzen geplaatst, hij wordt op de proef gesteld. Pastoor Ceriani ging na het voorlezen van het Bijbelverhaal, met behulp van vragen dieper op het Bijbelverhaal in. Over de duivel, de engelen en de beproeving die Jezus moest doorstaan. Gelukkig werd Jezus in zijn keuzes geholpen door de heilige Geest (de helper). Deze heilige Geest hielp hem voor het goede te kiezen en niet voor het kwade. Ook wij/jullie mogen bij keuzes die we moeten maken in ons leven rekenen op de steun van de HELPER (de heilige Geest).

We sloten af met het bidden van het Onze Vader en het Wees gegroet.

De volgende bijeenkomst is dinsdag 1 oktober en start om 19.00 uur.