Klik hier voor de brochure over de miniconferentie Missionaire Parochie op 25 maart a.s. in Veenendaal

Eucharistie

De eucharistie is hoogtepunt en bron van het katholieke geloof.

Al sinds de woorden van Jezus zelf doen de christenen wat Hij gezegd heeft: ze breken het brood en delen de wijn en spreken daarbij zijn eigen woorden: ‘Neemt en eet, dit is mijn lichaam (…) neemt en drinkt, dit is mijn bloed (…) doe dit tot mijn gedachtenis’. Dit is mijn lichaam en bloed, zei Jezus en zo hebben christenen dat ook ervaren. In de eucharistische gaven ontmoeten ze Jezus. Het sacrament van de eucharistie is misschien nog het meest van alle sacramenten het grote ‘mysterie’. De mensen delen samen het hemels Brood dat voor ze gebroken wordt. ‘Communie’ is een mooi woord: het aspect van samen kerk zijn wordt daardoor benadrukt. Ieder heeft deel aan de aanwezigheid van Christus en in Hem zijn de mensen met elkaar verbonden.

De voorbereiding op dit feest vindt plaats in de parochie en is voor de communicanten en de ouders. Want geloven is niet iets van de kerk alleen, maar start thuis in het gezin. Het is daarom belangrijk dat ook ouders meewerken aan de voorbereiding op de Eerste Communie. Samen kunnen we kinderen laten ervaren dat ze door de Communie meer en meer bij de kerk gaan horen en mee mogen doen.

De voorbereiding

De voorbereiding op de 1e H. Communie begint met een informatieavond in november/december. Hiervoor ontvangt u (via de school) een uitnodiging.
Na deze informatievond volgt de aanmelding van de communicanten.
In januari start dan het voorbereidingstraject met catecheselessen voor zowel de communicanten als de ouders, het bijwonen van eucharistievieringen en tweemaal een moment van boete en verzoening.