De Caritascollectes waren afgelopen weekend in het gehele bisdom bestemd voor de ondersteuning van diaconale projecten.

Ook de parochiële Caritas instelling (PCI) van de St. Elisabethparochie nam van deze gelegenheid gebruik, om op een bijzondere manier invulling te geven aan Diaconie, met de nadruk deze keer niet op veraf maar ‘dichtbij’, een roos voor de mensen om ons heen! Tijdens de vieringen in de zes parochiekernen waren in iedere parochiekerk een aantal rozen aanwezig waarover tijdens de viering de zegenbede werd uitgesproken. Na afloop van de viering mochten de parochianen een roos meenemen, om iemand in de naaste omgeving een hart onder de riem te steken. Want, te vaak onderschatten we de waarde van een glimlach, een vriendelijk woord, een luisterend oor of een klein gebaar. En dat kleine gebaar deze keer in de vorm van een roos, werd door de parochiekernen op verschillende wijze ingevuld. De ene kern had aanvullende rozen zodat iedere parochiaan een roos mee naar huis kon nemen. Omdat deze allemaal wel een bemoediging konden gebruiken. Een ander deelde ze uit aan de vrijwilligers die altijd belangeloos klaar staan. En waar de parochianen ze meenamen, was er goed nagedacht over voor wie? En waarom? Bijvoorbeeld voor buurman die opgenomen is en niet meer thuis zal komen. Voor een man die zijn grootste hobby tuinieren niet meer uit kan voeren, of voor iemand die pas zijn/haar partner heeft verloren. En soms gewoon zomaar voor een vriend/vriendin. Uitleg overbodig… De rozen zijn dankzij u goed terecht gekomen waarvoor onze dank.

Parochiële CARITAS Instelling Sint Elisabethparochie