Rouwverwerking

rouwverwerkingAls je iemand verliest, laat dat altijd een gat achter. Hoe lang en volledig een leven van een naaste ook is geweest, voor hen die achter blijven, breekt meestal een periode van rouw aan.

In de Sint Elisabethparochie bieden wij nabestaanden de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. Onder leiding van een pastor en een geschoolde vrijwilliger zoeken we samen naar goede stappen om het rouwproces vorm te geven.

De bijeenkomsten voor rouwverwerking worden één of twee keer per jaar aangeboden. Het gaat dan steeds om een aantal middagen op rij. De bijeenkomsten zijn toegankelijk voor iedereen die een dierbare is verloren en kunnen na voorafgaande opgave worden bijgewoond.

Voor meer informatie en opgave kunt u terecht bij:

Kees Waas, pastoraal werker
06-10695818 / kwaas@sintelisabethparochie.nl

Social Media

facebook_twitter

Archief