Wij bereiden ons voor op onze Eerste Heilige Communie. 11 kinderen uit de parochiekern Raamsdonk zijn inmiddels gestart met de voorbereidingen voor hun Eerste Heilige Communie die op zondag 5 mei om 11.00 uur zal plaatsvinden. De ouderavond en de eerste vier kinderbijeenkomsten zijn al geweest. En tijdens de presentatieviering afgelopen zondag 24 maart heeft deze groep a.s. communicanten zich voorgesteld aan alle aanwezigen in de H. Bavo kerk te Raamsdonk.

Na het maken van het kruisteken en het woord van welkom door diaken Tobé werd er gezamenlijk het gebed om vergeving gebeden. En na het openingsgebed, mochten de a.s. communicanten naar de diaken komen. Op een rij voor het altaar mochten ze zich voorstellen aan alle mensen in de kerk. De communicanten hadden allemaal een klein verhaaltje geschreven om het een en ander te kunnen vertellen. Tussendoor zong het koortje ‘Zeg me je naam’. En zoals de diaken na afloop zei: ‘we weten nu veel meer van jullie dan alleen je naam, we weten nu ook je leeftijd, of je broertjes of zusjes hebt, je hobby’s, je lievelingsdier en nog veel meer’. De diaken nodigde de kinderen uit en ook alle andere kinderen die aanwezig waren in de kerk om voor het altaar op het priesterkoor te gaan zitten. Zelf nam diaken Tobé plaats op een krukje. Daar las hij uit de Bijbel, die nog wel even zoek was, het verhaal van de vijgenboom. Gevolgd door een gesprekje met de kinderen over dat bijzondere verhaal. Want wie was de tuinman in het verhaal? En de diaken vertelde een geheimpje aan de kinderen en dat geheimpje mochten ze best doorvertellen. Het Onze Vader mochten de a.s. communicanten ook bij de diaken rond het altaar komen bidden. Hierna kregen ze van de diaken de vredeswens die ze mochten gaan doorgeven aan alle mensen in de kerk. Dit duurde even want het was druk in de kerk, maar uiteindelijk gingen ze het koortje weer versterken voor de communieliedjes. Na het communie dankgebed, de slotgedachte ’gewoon’, de zegen en wegzending, zong het koortje als afsluiting het lied ‘Alle kinderen tellen mee’. En zo is het.

Het koortje, samengesteld uit de a.s. communicanten, broertjes, zusjes en vriendjes, vriendinnetjes van deze a.s. communicanten, vrolijkte de viering op met leuke liedjes. U bent van harte uitgenodigd voor de communieviering van zondag 5 mei 2019 om 11:00 uur.

Dank aan: Voorganger: Diaken Tobé en Pianiste: José Jankowsk