pro ecclesia jeanne Olsthoorn DSC02136 (3)Op zondag 28 augustus heeft mevrouw Jeanne Olsthoorn tijdens de eucharistieviering in de RK kerk van Sleeuwijk de pauselijke onderscheiding ‘Pro Ecclesia et Pontifice’ mogen ontvangen.
Pastoor John van der Laer, die deze hoge pauselijke onderscheiding uitreikte, roemde Jeanne Olsthoorn in zijn toespraak voor de meer dan vijftig jaren die?zij als vrijwilligster en zeer betrokken parochiaan actief was, en gelukkig nog steeds is, binnen de voormalige Parochie Joannes?Nepomucenus?en huidige Sint Elisabethparochie.

Jeanne Olsthoorn – Van Adrichem kwam in 1964, na haar huwelijk met Cok Olsthoorn in Sleeuwijk wonen, waar ze samen het garagebedrijf begonnen dat uitgroeide tot één?van?de beste autobedrijven in de verre omtrek.
De eerste 25 jaar?van haar huwelijk kenmerkten zich?door het?vrijwilligerswerk?dat ze deed?voor vooral kinderen en jeugd. Voorbereiding op de Eerste Heilige Communie, kindercatechese, voorbereiding op het Vormsel, jongeren catechese, begeleiden misdienaars, jong volwassenen catechese en het?lectorschap?vormden de opmaat tot latere bestuurlijke functies.
Door haar organisatietalent en enorme inzet bleek ze in staat om naast haar taken als echtgenote en moeder van drie kinderen en?de werkzaamheden in het bedrijf zich met verve in te zetten voor kerk en samenleving.
Het is erg lastig om aan te geven, welke taak Jeanne Olsthoorn?de laatste ruim 25 jaar?NIET op zich heeft genomen.
Zij was in feite de?eerst aanspreekbare binnen de parochie van de Heilige Joannes?Nepomucenus.? Ze was telefonisch 24 uur?per dag, zeven dagen per week bereikbaar voor alle zaken en vragen, die van waar uit ook richting onze parochie kwamen. Al lang voordat haar functie officieel coördinator ging heten, was zij het die vragen doorspeelde naar de eerst aanspreekbare of dienstdoende pastor, naar de vrijwilligers en kosters.? Was de vraag te specifiek of was er niemand beschikbaar, dan deed zij het zelf, of startte ze het proces op. Als lector was zij?de stem?van de parochie bij interkerkelijke diensten en regelde zij dat er een lector actief aanwezig was bij de wekelijkse?vieringen.? De eerste opvang en voorbereiding bij mensen die pastorale zorg nodig hadden bij ziekte, overlijden of andere geestelijke nood werd door haar gedaan. Direct daarna schakelde zij de pastor in. Zij deed dan als het ware het voorwerk, maar ook vaak de nazorg als lid (en coördinator) van de bezoekersgroep.
Met eindeloos geduld was zij er ook, als een alleenstaande parochiaan verlegen zat om hulp of vervoer. Hetzelfde geduld dat ze toonde als coördinator liet zij ook zien bij hulp aan verbitterde en door het leven getekende eenzame parochianen. Met haar man verzorgde zij het vervoer van parochianen, die geen vervoer hadden. Niet alleen naar de wekelijkse? viering,?ook naar artsen, specialisten en ziekenhuizen.
Door de fusie tot een grotere regionale Parochie zijn er meer zaken door het centrale parochiecentrum overgenomen en heeft mevrouw Olsthoorn een aantal taken overgedragen aan anderen. Zij blijft echter het aanspreekpunt van en voor de kern Sleeuwijk/Woudrichem, de schakel tussen niet alleen kernen, pastoraal team en bestuur, maar vooral tussen mensen en organisatie.
Naast haar vrijwilligerswerk voor onze parochie is Jeanne Olsthoorn de grote motivator en organisator van spelletjesmiddagen met ouderen voor het Rode Kruis, maakt en herstelt ze middeleeuwse kleding voor Slot Loevestein en is ze mantelzorgster voor meerdere alleenstaande bejaarden.

Na het opspelden der versierselen en het overhandigen van de bijbehorende oorkonde bedankte Jeanne op haar eigen bescheiden manier. Heel kort van woord, vol van de verrassing en emotioneel vertelde ze dankbaar te zijn dat ze samen met haar Cock dit werk nog steeds mag doen.?Haar woorden werden daarna overstemd door applaus en gezang.