“Wordt andere mensen, met een nieuwe visie”. Met deze titel is afgelopen weekend een pastorale brief van Mgr. Liesen verschenen. De bisschop schrijft zijn brief na zijn eerste lustrum als bisschop van Breda (2012-2017).

“De reden voor deze terug- en vooruitblik is niet louter de verstreken tijd”, schrijft de bisschop in zijn brief. “De situatie van het bisdom, en van alle bisdommen in Nederland, is er een van grote veranderingen en er is behoefte aan een visie om zich te oriënteren op de toekomst”.

De Kerk heeft te maken met grote, getalsmatige veranderingen. Maar we leven ook in een veranderend tijdvak, schrijft de bisschop. Daarom is het motto van de brief, dat is ontleend aan de brief van Paulus aan de christenen van Rome: Wordt andere mensen, met een nieuwe visie.

In de brief reikt de bisschop daarvoor drie stappen aan: de persoonlijke relatie met God, de bewuste keuze om gelovig in de wereld te staan, de betrokkenheid op de ander.

U bent van harte uitgenodigd om de brief te lezen. Achterin de kerk vindt u enkele kopieën. De brief is ook gepubliceerd op de website van het bisdom: www.bisdombreda.nl.