Parochiële onderscheiding: de Sint Elisabethroos

Tijdens de ‘Sint Elisabethviering’, de feestelijke eucharistieviering waarin we de patrones van onze parochie bijzonder gedenken,  werden door pastoor van der Laer voor de tweede maal twee ‘Elisabethrozen’ uitgereikt aan parochianen die zich in het spoor van de heilige Elisabeth binnen onze parochie gedurende jaren verdienstelijk hebben gemaakt ten dienste van de ander en de gemeenschap. U kent de legende: toen Elisabeth op een dag vanuit het kasteel met brood, verstopt onder haar mantel, op weg was naar de armen vroeg haar zwager haar mantel open te slaan. Toen Elisabeth dat deed bleek dat zij geen brood, maar prachtige rozen onder haar mantel had. Dit verhaal staat bekend als ‘het rozenwonder’ en is de reden dat St. Elisabeth vaak wordt afgebeeld met een bos rozen in haar armen.

Dit jaar werden er rozen uitgereikt aan de heer Leo Schalken uit de kern Dussen en aan mevrouw Ria Jansen uit de kern Raamsdonk.

Leo is vele jaren actief geweest in het kerkbestuur van de toenmalige parochie H. Maria Geboorte en later in de PKC Dussen. Hij was en is vooral de man van het onderhoud in en rond de kerk in Dussen. Daarnaast is hij collectant, bezorger van het parochieblad en werkt hij mee aan de verspreiding en bezorging van het materiaal in het kader van de actie kerkbalans. Sinds zijn pensionering is hij ook contactpersoon voor het onderhoud van de begraafplaats naast de kerk en contactpersoon voor de garageboxen onder de kerk. Rond Kerstmis coördineert hij het bestellen en plaatsen van de kerstbomen. Als lid van het CDA was hij betrokken bij de gemeentepolitiek en ook collectant voor diverse goede doelen in het dorp. Zijn vrouw Nel werd ook bij de bronzen roos betrokken, want ook zij is – o.a. als koster – op diverse wijze actief in de parochiekern Dussen.

Ria Jansen uit de parochiekern Raamsdonk ontving de tweede roos en in haar alle dames van het eetpunt aldaar. Al ruim vijftien jaar verzorgen de dames in teams van drie a vier personen iedere woensdagmiddag een warme driegangen maaltijd voor een vaste kern van ruim twintig personen in de pastorie naast de Bavokerk in Raamsdonk. Daarbij gaat het veelal om alleenstaande, iets oudere mensen die te gast zijn en die niet alleen van de maaltijd genieten, maar ook van de ontmoeting met elkaar. Ook de pastoor mag regelmatig mee eten. Trouw wisselen de damesteams elkaar af en dit alles wordt voor een groot deel gecoördineerd door Ria Jansen. Dezer dagen heeft zij besloten om in deze een klein stapje terug te doen en samen met iemand anders haar taak te delen. Ria is ook lid van het Bavokoor en is – samen met haar man Bert – betrokken bij het organiseren van diverse activiteiten in de Raamsdonks gemeenschap, binnen en buiten de kerk.

Wij danken Ria en Leo bijzonder voor hun trouwe inzet en in hen danken we tevens nog eens alle vrijwilligers die hun talenten inzetten voor onze geloofsgemeenschap.

Namens parochiebestuur en pastoraal team

Pastoor John van der Laer