Parochiekern Raamsdonksveer

 


Nieuws

1e Kinderbijeenkomst Eerste Heilige Communie donderdag 8 februari om 18.30 uur

Thema: De poort van alle mensen

Spannend is het voor de meeste kinderen zo’n eerste kinderbijeenkomst. De dames van de werkgroep doen dan ook erg hun best om ze een warm welkom te geven. We beginnen iedere bijeenkomst met het uitdelen van naamkaartjes zodat we ze gelijk bij hun naam kunnen noemen, en verdelen de kinderen in drie groepjes d.m.v. een kleurtje geel, groen of blauw. Lees meer…

Over het verwelkomen van Sinterklaas in de parochie

Medio november komt Sinterklaas in het land. Het is goed gebruik dat de Sint op de vele plekken waar hij komt, van harte welkom wordt geheten. Ook in de Parochie Sint Elisabeth in Raamsdonksveer is de Sint, zoals alle jaren, van harte welkom. Dit laat de parochie weten naar aanleiding van vragen. Lees meer…


Kerkgebouw: O.L.V. Hemelvaart
Grote Kerkstraat 9, 4941 DM Raamsdonksveer
E-mail: raamsdonksveer@sintelisabethparochie.nl

Parochiesecretariaat: St. Jozeflaan 3, 4941 GP Raamsdonksveer 0162-512439
open: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00-12.00 uur

VIERINGEN

Kerk O.L.V. Hemelvaart
Oneven maanden: zaterdag 19.00 uur
Even maanden: zondag 11.00 uur
Het Hoge veer Vrijdag 15.30 uur

EERSTAANSPREEKBARE PASTOR
John van der Laer, priester
06-24728434 / jvdlaer@sintelisabethparochie.nl

PAROCHIEKERNCOMMISSIE
Vergadert iedere eerste maandag van de maand.

Voorzitter
Mary van den Kieboom
0162-521576 / kieboom.bmma@ziggo.nl

Secretaris, communicatie, PR en vrijwilligersbeleid
Monique Schenk
0162-517909 / moniqueschenk22266@hotmail.com

Kasbeheerder
Cor van Biesen
0162-514418 / corvanbiesen@outlook.com

Liturgie
Mary van den Kieboom
0162-521576 / kieboom.bmma@ziggo.nl

Catechese, Cultuur en Geloof
Willy van der Pluijm
0162-512785 / willyvanderpluijm@online.nl

Diaconie en ouderenpastoraat
Paula Bossers
0162-515975 / paulabossers@live.nl

Contactpersoon begraafplaats
Paula Bossers
0162-515975 / 06-25497779

Adviseur Beheer gebouwen
vacature

COÖRDINATOREN
Zij vormen de schakel tussen de pastores, de vrijwilligers en de parochiekerncommissie. De coördinatoren kunt u bereiken op nummer: 06-51800804

LEDENADMINISTRATIE
In principe is de contactpersoon op maandagochtend van 10.00-12.00 uur aanwezig op de pastorie.

Contactpersoon: Ria Steenvoorde
0162-512439 / raamsdonksveer@sintelisabethparochie.nl

GASTVROUWEN
Het parochiekernsecretariaat aan de St. Jozeflaan 3 is maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag bereikbaar van 10.00-12.00 uur. De gastvrouwen staan u graag te woord bij het opgeven van gebedsintenties, maar ook bij verzoeken om informatie en andere zaken, 0162-512439.

Contactpersoon: Annie Toebak
0162-515763 / l.toebak@versatel.nl

WEBSITE
Informatie voor de website kunt u doorgeven aan info@sintelisabethparochie.nl

PAROCHIEBLAD
Periodiek wordt informatie verzameld vanuit de parochiekern voor het parochieblad. De sluitingsdata voor de kopij staan vermeld op pagina 3.

Contactpersoon: Hans Leijten
0162-512317 / jqpm.leijten@hetnet.nl

KONTAKT
Dit is een wekelijks informatieblaadje met bijzonderheden over de vieringen, het activiteitenrooster, de gebedsintenties, enz. Het is mee te nemen na de weekendviering en ligt achter in de kerk. Kopij voor Kontakt kunt u aanleveren bij het parochiekernsecretariaat of per e-mail: raamsdonksveer@sintelisabethparochie.nl.

Contactpersoon: Annie van Strien
0162-580238 / ja.vanstrien@casema.nl

WEEKBLAD DE LANGSTRAAT
In dit streekblad worden de actuele gegevens van de wekelijkse vieringen en bijzondere parochieactiviteiten vermeld. Met de werkgroepen en koren van de parochiekern is afgesproken dat artikelen voor De Langstraat centraal worden aangeleverd via de contactpersoon.

Contactpersoon: Hans Leijten
0162-512317 / jqpm.leijten@hetnet.nl

ARCHIEF
Een goed beheer van de parochiekernadministratie is van belang, vandaag maar zeker ook voor de toekomst. Informatie over de geschiedenis van de parochiekern, het kerkgebouw, de pastorie, benoemingen, verslagen van vergaderingen etc. worden daarom zorgvuldig bewaard.

Contactpersoon: vacature

Binnen de parochiekern is een grote groep personen belast met het verzorgen van de liturgische vieringen, zoals de weekendvieringen, uitvaarten, avondwaken, dopen en huwelijken. U kunt dan denken aan lectoren, koren, vrijwilligers, maar ook aan de werkgroepen die achter de schermen actief zijn om de vieringen voor te bereiden.

KOSTERS

Contactpersoon: Hans Leijten
0162-512317 / jqpm.leijten@hetnet.nl

ACOLIETEN

Contactpersoon: Flip van der Meulen
0162-520822 / flipvdmeulen@ziggo.nl

COLLECTANTEN

Contactpersoon: Adri Stael
0162-513237 / adri.stael@planet.nl

LECTOREN

Contactpersoon: Mary van den Kieboom
0162-521576 / kieboom.bmma@ziggo.nl

VIERING DOOR VRIJWILLIGERS

Contactpersoon: Annie Toebak
0162-515763 / l.toebak@versatel.nl

GEZINSVIERING

Contactpersoon: Patricia Weijts
0162-517994 / patricia_weijts@hotmail.com

KLEUTERKERK
Driemaal per jaar is er op zaterdagmiddag een kleuterkerkviering voor alle kinderen van 0 tot 7 jaar. De bedoe- ling is om de kinderen op een speelse manier te laten kennismaken met de kerk. Deze kleuterkerkviering in de kerk van Raamsdonksveer is bedoeld voor de kinderen uit de parochiekernen Raamsdonksveer, Geertruidenberg en Raamsdonk. Ongeveer 2 weken voor de viering ontvangt men een uitnodiging.

Contactpersoon: Natasja van Drunen
0162-519096 / natjohnvandrunen@hotmail.com

MARIAVIERING
In de maanden mei en oktober worden er op woensdagavond Mariavieringen gehouden, telkens om 19.00 uur. Het gaat om eigentijdse vieringen waarin de persoon Maria centraal staat. De werkgroep Mariavieringen bereidt deze vieringen voor en gaat voor in de vieringen. Zij wordt daarbij ondersteund door de koren van de parochiekern.

Contactpersoon: Piet van Strien
0162-852390

KOREN
Momenteel heeft de parochiekern vier koren, die de vieringen muzikaal omlijsten. Parochianen van alle leeftijden zijn welkom om mee te zingen.

DAMES- EN HERENKOOR ST. CECILIA
Repetitie op maandagavond.

Contactpersoon: Adje Stael
0162-513237 / adri.stael@planet.nl

KOOR CANTICA
Repetitie op woensdagavond.

Contactpersoon: Patricia Weijts
0162-517994 / patricia_weijts@hotmail.com

JONGERENKOOR YRDV
Repetitie op donderdagavond.

Contactpersoon:

JEUGDKOOR TINTER
Repetitie op donderdagavond.

Contactpersoon: Eva Hermans
06-81521268 / evahermans@live.nl

DOPEN
Er wordt gedoopt op een aantal zondagen in de kerk. Opgeven voor een doop kan bij de teamassistente:
0162-511551 / teamassistente@sintelisabethparochie.nl

Gastvrouwen bij dopen

Contactpersoon: Mary van den Kieboom
0162-521576 / kieboom.bmma@ziggo.nl

EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Eén keer per jaar, in april of mei, kunnen de kinderen van (meestal) groep 4 van de basisschool de Eerste Heilige Communie ontvangen.

Contactpersoon: Elly van Gennip,
06-41439186

HEILIG VORMSEL
Eén keer per jaar, meestal in oktober of november kunnen kinderen van de hoogste groepen van de basisschool gevormd worden. De vormselvoorbereiding vindt plaats in Raamsdonksveer en de vormselviering vindt bij toerbeurt plaats in Geertruidenberg, Raamsdonksveer en Raamsdonk.

Contactpersoon: Willy van der Pluijm-de Jongh
0162-512785 / 06-30275419 willyvanderpluijm@online.nl

HUWELIJK EN HUWELIJKSJUBILEUM
Heeft u het voornemen een kerkelijk huwelijk te sluiten, of wilt u een kerkelijke viering bij een jubileum? Neem dan contact op met de teamassistente: 0162-511551 / teamassistente@sintelisabethparochie.nl

ZIEKENZALVING EN ZIEKENZEGEN
Als een zieke of oudere de ziekenzalving of de ziekenzegen wil ontvangen, is het verstandig dit tijdig te regelen.

Contactpersoon: Coördinator
06-51800804

AVONDWAKE EN UITVAART
Als u kiest voor een kerkelijke uitvaart en/of avondwake voor uw overledene zal in overleg tussen de uitvaartondernemer en de coördinator de uitvaart en/of avondwake geregeld worden.

Contactpersoon: Coördinator
06-51800804

Werkgroep avondwake

Contactpersoon: Paula Bossers
06-25497779 / paulabossers@live.nl

Onder diaconie wordt verstaan het handelen vanuit en door kerken en andere door het evangelie geïnspireerde groepen en bewegingen dat gericht is op het verlichten van lijden en sociaal-maatschappelijke nood en op het scheppen van rechtvaardige verhoudingen in kerk en samenleving. Enkele voorbeelden zijn de caritas, de Vastenaktie en de jaarlijkse kerstpakkettenactie.

WERKGROEP KERK EN SAMENLEVING

Contactpersonen: Kees Vissers 0162-512291
Hans Leijten 0162-512317 / jqpm.leijten@hetnet.nl

OUDERENPASTORAAT
Ouderenpastoraat is gericht op algemeen menselijke levens- en geloofsvragen in de gevorderde levensfase. Vanuit de werkgroepen worden er meerdere initiatieven ondernomen om dit doel te ondersteunen zoals huisbezoek, communie aan huis, vastenmaaltijd.

Contactpersoon: Paula Bossers
06-25497779 / paulabossers@live.nl

H. COMMUNIE THUIS ONTVANGEN
Chronisch zieken en ouderen, die niet in staat zijn naar een viering in de kerk te komen en toch graag de H. Communie willen ontvangen, kunnen deze ook thuis ontvangen. U kunt dit melden bij het parochiekernsecretariaat, 0162-512439.

Contactpersoon: Wim Peeters
0162-514017 / wim34peeters@ziggo.nl

ROUWVERWERKING EN ZIEKENBEZOEK
Leden van de werkgroep gaan op bezoek bij mensen die een dierbare verloren hebben. Mensen die hiermee worden geconfronteerd, kunnen een steuntje in de rug, bijvoorbeeld door een goed gesprek of gewoon een luisterend oor, best gebruiken. Stelt u een bezoekje op prijs, of kent u iemand in uw omgeving die dit op prijs stelt, neem dan contact op met onderstaande contactpersoon of geef dit door aan het parochiekernsecretariaat.
Leden van de werkgroep bezoeken ook langdurig zieken thuis. Deze mensen zijn vaak erg blij met een bezoekje of een praatje. Helaas is niet altijd bekend wie er langdurig ziek is. Weet u iemand die een bezoekje op prijs stelt, geef het dan door aan onderstaande contactpersoon of aan het parochiekernsecretariaat.

Contactpersoon: Paula Bossers
06-25497779 / paulabossers@live.nl

POSTZEGELS EN BRILLEN VOOR DE MISSIE
In de kerk staan twee bakken, één bij de hoofdingang en één bij de zijingang. Deze zijn bedoeld voor het inzamelen van gebruikte postzegels en brillen. Hiermee steunen we het missiewerk van de paters van Meerseldreef. Ook medische hulpmiddelen zoals rollators, krukken, etc. zijn welkom. U kunt deze goederen ook afgeven op het adres Hertogshoef 154, Raamsdonksveer.

Contactpersonen: Annemiek en Piet van Strien
0162-852390

 

KERKVERSIERING

Contactpersoon: Bloemenatelier Daniëlle
06-57323241

BEGRAAFPLAATS

Kerkhofbeheerder: Paula Bossers
06-25497779 / paulabossers@live.nl
Administratie: Wilma Cucciolillo is in principe op donderdag van 10.00- 12.00 uur aanwezig op de pastorie, 0162-512439.

MARIAKAPEL
Sinds geruime tijd is de doopkapel ingericht als Maria- kapel. Deze is dagelijks te bezoeken van 10.00-18.00 uur. In de Mariakapel ligt een boek waarin men vrijblijvend een paar regels kan schrijven, bijvoorbeeld om kracht te vragen of uit dankbaarheid. Dit kan andere gelovigen weer kracht geven. Zo kunnen parochianen elkaar steunen en betrokken blijven in geloof.

Contactpersoon: Cor Verschuren

KERSTSTAL
Voor de jaarlijkse kerstversiering en het plaatsen van de kerststal zorgt een aparte werkgroep. Om de kerststal te kunnen bezichtigen wordt de kerk op eerste en tweede kerstdag in de middaguren opengesteld.

Contactpersoon: Jan van Strien
0162-514434 / jaamvstrien@casema.nl

Agenda


Eerste Heilige Communie 15 april 2018

Klik hier voor het Eerste Heilige Communie Aanmeldingsformulier 2018

 

Adres


Parochiesecretariaat:
St. Jozeflaan 3
4941 GP  Raamsdonksveer
tel: 0162-512439