Parochiekern Hank

 

Nieuws

Eerste Heilige Communie 2021

Eerste Heilige Communie 2021.

De data voor de Eerste Heilige Communievieringen 2021 zijn bekend!
Voor de parochiekernen Raamsdonk, Raamsdonksveer en Geertruidenberg (Dongemondregio) is er één communieviering op 13 juni 2021.
Voor de parochiekernen Dussen, Woudrichem en Hank (Altenaregio) ook één communieviering, op 6 juni 2021.
De catechesebijeenkomsten als voorbereiding zullen gezamenlijk plaats vinden.
Voor meer informatie of aanmelding kunt u mailen naar:   st.elisabethp.eerstecommunie@gmail.com

Kerkgebouw: O.L.V. Onbevlekt Ontvangen
Kerkstraat 15, 4273 CA Hank
E-mail: hank@sintelisabethparochie.nl
Geef voor je kerk. Parochiebijdragen IBAN-nummer NL33 RABO 0118 9008 97

Parochiecentrum:    Kerkstraat 15a, 4273 CA Hank
open: maandag, dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur
0162-402443

VIERINGEN
Even maanden: zaterdag 19.00 uur
Oneven maanden: zondag 09.30 uur
Koffiedrinken kan na de viering op de 3e zaterdag/zondag in de maand. Als de viering op zaterdag is,
is er tevens verkoop van Fair Trade producten

EERSTAANSPREEKBARE PASTOR
Kees Waas, pastoraal werker
06-10695818 / kwaas@sintelisabethparochie.nl

PAROCHIEKERNCOMMISSIE
Vergadert één keer per maand.

Voorzitter
vacature

Kasbeheerder
Margreet van Halderen
0162-511551 / financien@sintelisabethparochie.nl

Beheer kerkgebouw
Leo Versluis
0162-402881 / leo.en.annette@gmail.com

Beheer kerkhof
Christian Leemans
0162-403912 / info@leemansuitvaartverzorging.nl

Lid
Chantal de Schepper
0162-402875 / economischadviesdeschepper@planet.nl

Lid
Cisca van der Pluijm
0162-693456 / info@bsdebolderik.nl

COÖRDINATOR
De coördinator vormt de schakel tussen de pastores, de vrijwilligers en de parochiekerncommissie.

LEDEN- EN PAROCHIEBIJDRAGE ADMINISTRATIE
Het is van belang dat parochianen veranderingen in de persoonsgegevens zelf doorgeven aan de contactpersoon van de ledenadministratie. Als u wilt weten welke gegevens van u in de ledenadministratie staan, kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersoon. Eventuele fouten kunnen dan meteen verbeterd worden.

Contactpersonen:
Paul van den Elshout / info@elshoutdewit.nl
0162-402646

BEZETTING PASTORIE
Op maandag, dinsdag en donderdag van 10.00-12.00 uur is er altijd iemand aanwezig op de pastorie.

PAROCHIEBLAD

         Periodiek wordt informatie verzameld vanuit de parochiekern voor het parochieblad. De sluitingsdata               voor de kopij staan vermeld op pagina 3.

Contactpersoon kopij: Claudia Schipper
0162-404460 / claudia.schipper@ziggo.nl

Contactpersoon bezorging: Jeanne Heijmans
0162-402682 / antonheijmans@hetnet.nl

 

KOSTERS

       Contactpersoon: Leo Versluis
       
0162-402881 / leo.en.annette@gmail.com

MISDIENAARS

Alle kinderen die hun Eerste Communie hebben gedaan en die het leuk lijkt om als misdienaar mee te helpen tijdens de vieringen, kunnen zich aanmelden bij onderstaande contactpersoon.

Contactpersoon: Pastor K. Waas
06-10695818 / kwaas@sintelisabethparochie.nl

COLLECTANTEN

Contactpersoon: Anton Bergmans
0162-403109 / a.g.bergmans@hetnet.nl

LECTOREN
Deze groep bestaat uit 10 personen. Per viering assisteren 2 lectoren de voorganger. Hun taak is om tijdens de viering de eerste lezing te lezen, de voorbeden en een deel van het tafelgebed te bidden en de Communie mee uit te reiken.

Contactpersoon: Claudia Schipper
0162-404460 / claudia.schipper@ziggo.nl

LITURGIEGROEP
Deze groep verzorgt avondwaken en vrijwilligersvieringen.

Contactpersonen:
Antoinette Stael
0162-403531 / antoinettestael@hotmail.com
Jeanne Heijmans
0162-402682 / antonheijmans@hetnet.nl

KLEUTERKERK
Driemaal per jaar is er op zaterdagmiddag een kleuterkerkviering voor alle kinderen van 0 tot 7 jaar. De bedoeling is om de kinderen op een speelse manier te laten kennismaken met de kerk. Deze kleuterkerkviering in de kerk van Hank is bedoeld voor de kinderen uit de parochiekernen Hank, Dussen en Woudrichem. Ongeveer 2 weken voor de viering ontvangt men een uitnodiging.

PAROCHIEKOOR
Dit koor luistert ieder weekend de viering muzikaal op en ook de bijzondere feestelijke vieringen zoals bijvoorbeeld de kermisviering bij de opening van het werkjaar, Kerstmis, Carnaval en Pasen. Op dinsdagavond is de repetitie van 20.00-22.00 uur. De dirigent en organist van het koor is Laurens vd Pluijm

Contactpersoon: Jeanne Heijmans
0162-402682 / antonheijmans@hetnet.nl

DOPEN
Opgeven voor een doop kan bij de teamassistente: 0162-511551 / teamassistente@sintelisabethparochie.nl

EERSTE HEILIGE COMMUNIE
De kinderen uit groep 4 kunnen één keer per jaar de Eerste Heilige Communie ontvangen. Met het project ‘Door de poort’ worden de kinderen voorbereid op deze speciale gebeurtenis. Vanzelfsprekend spelen ouders hier ook een belangrijke rol in. 

HEILIG VORMSEL

Eén keer per jaar kunnen de kinderen uit groep 8 gevormd worden. Hiervoor werken de kinderen aan een voorbereidend project, waar ook de ouders een belangrijke rol in spelen. 

Contactpersoon:

HUWELIJK EN HUWELIJKSJUBILEUM
Heeft u het voornemen een kerkelijk huwelijk te sluiten, of wilt u een kerkelijke viering bij een jubileum? Neem dan contact op met de teamassistente: 0162-511551 / teamassistente@sintelisabethparochie.nl.

ZIEKENZALVING EN ZIEKENZEGEN
Wanneer een zieke of oudere de ziekenzalving of ziekenzegen wil ontvangen, kan men contact opnemen.

Contactpersoon: Els van Velthoven
0162-406095 of 0640751179  /   elsvanvelthoven@kpnmail.nl            

AVONDWAKE EN UITVAART
Wanneer men kiest voor een kerkelijke uitvaart zal in overleg tussen de uitvaartondernemer en de parochiecoördinator de uitvaart en/of avondwake geregeld worden.

         Contactpersoon: Els van Velthoven
         0162-406095 of 0640751179  /   elsvanvelthoven@kpnmail.nl 

KERK EN SAMENLEVING
Kerk en samenleving wil de armsten onder ons in binnen- en buitenland graag helpen om een menswaardiger bestaan op te bouwen. Zo wordt meegedaan aan de Vastenaktie, waarbij ook een vastenmaaltijd georganiseerd wordt. Verder is er één keer per maand koffie achterin de kerk en verkoop van Fair Trade producten, wordt meegedaan aan de fietstocht ’t Lopend Vuurtje en aan de vrijmarkt op Koninginnedag. Ook projecten zoals Zon in de schoorsteen en de Adventsactie worden ondersteund.
Website: www.kerkensamenlevinghank.com

Contactpersonen:
Leo versluis
0162-402881 / leo.en.annette@gmail.com

Elverien Leeggangers
0162-693525 / kerkensamenlevinghank@live.nl

BLOEMVERSIERING

Contactpersoon: Riet van der Stelt
0162-402496

BEGRAAFPLAATS Elke zaterdagochtend zijn er ongeveer 15 vrijwilligers actief op de begraafplaats. Er wordt dan opgeruimd, gras gemaaid, geharkt en gesnoeid. Indien gewenst wordt ook geholpen bij het opknappen of ruimen van de graven.

Contactpersoon beheer: Christian Leemans
0162-403912 / info@leemansuitvaartverzorging.nl

ONDERHOUD GEBOUWEN
Deze werkgroep houdt zich bezig met het onderhoud van het kerkgebouw en de pastorie.

Contactpersoon: Leo Versluis
0162-402881 / leo.en.annette@gmail.com

INTERIEURVERZORGSTERS
De leden van de KVO en de Vrouwenbond maken de kerk schoon en verzorgen andere taken die horen bij het bijhouden van het interieur.

Contactpersoon KVO: Dien de Witt
0162-402968

Contactpersoon Vrouwenbond:
Joke Heijmans 0162-403348

Agenda

Adres

Kerkstraat 15
4273 CA Hank
0162-402443