Parochiekern Geertruidenberg

Nieuws

Eerste Heilige Communie 2021

Eerste Heilige Communie 2021.

De data voor de Eerste Heilige Communievieringen 2021 zijn bekend!
Voor de parochiekernen Raamsdonk, Raamsdonksveer en Geertruidenberg (Dongemondregio) is er één communieviering op 13 juni 2021.
Voor de parochiekernen Dussen, Woudrichem en Hank (Altenaregio) ook één communieviering, op 6 juni 2021.
De catechesebijeenkomsten als voorbereiding zullen gezamenlijk plaats vinden.
Voor meer informatie of aanmelding kunt u mailen naar:   st.elisabethp.eerstecommunie@gmail.com

Eerste Communieviering, parochiekernen Geertruidenberg & Raamsdonksveer 19 mei 2019

Op zondag 19 mei was het zover voor 18 kinderen uit de parochiekernen Geertruidenberg & Raamsdonksveer. De O.L.V. Hemelvaartkerk te Raamsdonksveer was voor deze feestelijke gebeurtenis weer prachtig versierd. En de kinderen waren gedurende zes kinderbijeenkomsten met behulp van het communieproject ‘BLIJF DIT DOEN’ goed voorbereid. Tijdens de generale repetitie was het verloop van de communieviering geoefend, dus ze waren er klaar voor! Lees meer…

H. Gertrudis
De Steur
Havendijkstraat 1, 4931 AS Geertruidenberg
Kerkgebouw Venestraat 16, 4931 BP Geertruidenberg
E-mail: geertruidenberg@sintelisabethparochie.nl
Geeft voor je kerk. Parochiebijdragen IBAN-nummer NL54 RABO 0115 6000 94

Parochiecentrum: De Steur Havendijkstraat 1, 4931 AS Geertruidenberg, 0162-512633
open: dinsdag en  donderdag van 9.30-11.30 uur.

VIERINGEN
Donderdagavond viering 19.00 uur in de 2e en 4e week.

EERSTAANSPREEKBARE PASTOR
Kees Waas
06-10 69 58 18 / kwaas@sintelisabethparochie.nl

PAROCHIEKERNCOMMISSIE
Komt bijeen in elke 2e week van de maand.

Voorzitter
Riet Jerszynski-Kwaaitaal
0162-513570 / voorzitter_pkcgeertruidenberg@sintelisabethparochie.nl

Secretariaat
René Ennecker
0162-513766 /pkcgeertruidenberg@sintelisabethparochie.nl

Kasbeheerder
Harry Heesters
06-41 91 15 94 / harrymaria@casema.nl

Ledenadministratie
Annie de Waard-Kuijpers
0162-512633 / geertruidenberg@sintelisabethparochie.nl

LEDENADMINISTRATIE
De ledenadministratie wordt per parochiekern bijgehouden. Het is belangrijk dat elke parochiaan veranderingen in de persoonsgegevens (zoals huwelijk, geboorte, echtscheiding) zelf doorgeeft aan de contactpersoon van de ledenadministratie.

Contactpersoon:  Annie de Waard-Kuijpers
0162-512633 / geertruidenberg@sintelisabethparochie.nl

PAROCHIEBLAD
Periodiek wordt informatie verzameld vanuit de parochiekern voor het parochieblad. De sluitingsdata voor de kopij staan vermeld op pagina 3.

Contactpersoon:  Marina Leijten
0162 514260 / henkenmarina@hotmail.com

GEBEDSINTENTIES
Voor het opgeven van gebedsintenties kunt u op dinsdag en donderdag van 9.30-11.30 uur terecht op het
parochiecentrum De Steur Havendijkstraat 1, 4931 AS Geertruidenberg,  0162-512633.

KOSTERS
Was in vroegere tijden het kosterschap een beroep, tegenwoordig ontfermt een groepje vrijwilligers zich over deze taak. Volgens een rooster wisselen zij elkaar wekelijks af.

Contactpersoon: Harry Heesters
0162-521432 / harrymaria@casema.nl

MISDIENAARS
Kinderen die hun Eerste Communie hebben gedaan en die het leuk lijkt om als misdienaar mee te helpen tijdens de vieringen, kunnen zich aanmelden.

Contact: Parochiecentrum, De Steur Havendijkstraat 1, 4931 AS Geertruidenberg,
0162-512633 / geertruidenberg@sintelisabethparochie.nl

LECTOREN
De lectoren vervullen een ondersteunende taak in de vieringen door o.a. het lezen van verschillende gebeden en lezingen. Ook assisteren zij bij het uitreiken van de communie. Een paar keer per jaar hebben zij een overleg met de pastor.

Contactpersoon: Jeanne Siemerink
0162-512218 / h.siemerink@ziggo.nl

VRIJWILLIGE VOORGANGERS
Een aantal vieringen per jaar wordt door vrijwilligers verzorgd. Op een integere en inspirerende manier gaan zij voor en verzorgen de overweging.

Contactpersoon: Marina Leijten
0162-514260 / fam.leijten@casema.nl

KLEUTERKERK
Driemaal per jaar is er op zaterdagmiddag een kleuterkerkviering voor alle kinderen van 0 tot 7 jaar. De bedoeling is, om de kinderen op speelse wijze te laten kennismaken met de kerk. Deze kleuterkerkviering in de kerk van Raamsdonksveer is bedoeld voor de kinderen uit de parochiekernen Geertruidenberg, Raamsdonksveer en Raamsdonk. Ongeveer 2 weken voor de viering ontvangt men een uitnodiging.

Contactpersoon: 

R.K. GEMENGD KOOR ST. CECILIA
Dit kerkkoor verzorgt de zang tijdens de vieringen op bijna alle zon- en feestdagen. Het koorrepertoire bestaat zowel uit Nederlandse als Latijnse gezangen. De wekelijkse repetitie is op donderdagavond van 20.00-22.00 uur in de kerk. Zingt u graag en wilt u meewerken aan de muzikale omlijsting van de vieringen, dan bent u van harte welkom.

Contactpersoon: Hennie Verschuuren
0162-512633 / geertruidenberg@sintelisabethparochie.nl

GERTRUDISKOOR
Het Gertrudiskoor verzorgt de zang tijdens uitvaarten. Daarbij wordt samengewerkt met leden van het Ceciliakoor uit Raamsdonksveer. Daarvoor wordt elke 1e dinsdag van de maand gerepeteerd in het parochiecentrum te Raamsdonksveer.

Contactpersoon: Annie de Waard
0162-512633 / geertruidenberg@sintelisabethparochie.nl

RITMISCH KOOR NIE-KO
Het ritmisch koor Nie-Ko draagt zorg voor de muzikale invulling van zelf samengestelde themavieringen. De specifieke liederen die het koor met begeleiding van een eigen combo laat horen, geven deze vieringen een bijzondere sfeer. De activiteiten van het koor blijven niet alleen beperkt tot de kerk, ook daarbuiten laat het koor haar stem regelmatig horen. Voelt u er iets voor om Nie-ko te komen versterken, dan kunt u drie keer in de maand van 20.00-22.00 uur terecht in het home van Nie-ko in het parochiecentrum.

Contactpersoon: Ingrid Tonissen
ingrid@nie-ko.nl

DOPEN
Aanmelden voor een doop kan bij de teamassistente, 0162-511551 / teamassistente@sintelisabethparochie.nl

EERSTE HEILIGE COMMUNIE
De werkgroep bestaat uit drie vaste mensen. Daarnaast wordt ook de inzet van de ouders van de aankomende communicantjes gevraagd. Zonder hun hulp zouden de 6 voorbereidingsmiddagen (op woensdag) niet plaats kunnen vinden. De Eertse Heilige Communie wordt voorbereid i.s.m. de kern Raamsdonksveer.

HEILIG VORMSEL
Op uitnodiging van deze werkgroep komen de kinderen van groep 8 van de basisschool een aantal avonden samen. Tijdens deze avonden werken de kinderen aan een zorgvuldig voorbereid project, dat in het teken staat van deze stap. Ook ouders spelen hierbij een belangrijke rol. Daarom wordt hun actieve deelname gevraagd bij de voorbereiding. De vormselvoorbereiding vindt plaats in Raamsdonksveer en de vormselviering vindt bij toerbeurt plaats in Geertruidenberg, Raamsdonksveer en Raamsdonk.

Contactpersoon:  Willy van der Pluijm
0162-512785 / willyvanderpluijm@online.nl

HUWELIJK EN HUWELIJKSJUBILEUM
Heeft u het voornemen een kerkelijk huwelijk te sluiten, of wilt u een kerkelijke viering bij een jubileum? Neem dan contact op met de teamassistente:  0162-511551 / teamassistente@sintelisabethparochie.nl

ZIEKENZALVING EN ZIEKENZEGEN
Als een zieke of oudere de ziekenzalving of ziekenzegen wil ontvangen, is het verstandig dit tijdig te regelen.

Contactpersoon: Riet Jerszynski-Kwaaitaal
0162-513570 / riet.jerszynski@hetnet.nl

AVONDWAKE EN UITVAART
Op de avond vóór de uitvaart kan een avondwake gehouden worden. Deze wordt geleid door een lekenvoorganger en de zang wordt verzorgd door een avondwakekoor. De uitvaartviering is meestal een woord- en communieviering. Wordt de overledene begraven, dan gaat de dienstdoende pastor mee naar de begraafplaats. Wordt de overledene gecremeerd, dan verzorgt de begrafenisonderneming de crematie; de dienstdoende pastor gaat in principe niet mee naar het crematorium.

Contactpersoon: Harry Heesters
0162-521432 / 06-41911594 / harrymaria@casema.nl

Diaconie wil zeggen: dienstverlening aan de medemens, dichtbij en veraf. Diaconie wordt ook wel de derde steunpilaar genoemd van een levende geloofsgemeenschap. De leden van deze groep proberen te stimuleren, dat mensen zich vanuit hun geloof inzetten voor hun naasten in nood. Soms gaat het om financiële behoefte van mensen, maar het komt meer voor, dat mensen lijden onder gebrek aan aandacht en zorg. De parochiekern ziet het daarom als haar verantwoordelijkheid op de hoogte te zijn van de menselijke noden, dichtbij of veraf en te zoeken naar mogelijkheden om daaraan te werken.

Contactpersoon: Annie de Waard-Kuijpers
0162-512633 / geertruidenberg@sintelisabethparochie.nl

OUDERENPASTORAAT
Deze werkgroep bestaat uit een aantal vrijwilligers en bezoekt mensen van 80 jaar en ouder voor een gezellig praatje of een serieus gesprek.

Contactpersoon: Wilhelmien van Velthoven
06-18864111 / wilhelmienvanvelthoven@kpnmail.nl

KERST-INN
Op tweede kerstdag is er van 12.30-17.00 uur in de Gertrudisstaete gelegenheid voor de 55-plussers, met elkaar het kerstfeest te vieren. Er is wat te eten en te drinken, er worden kerstliederen gezongen en uiteraard wordt een kerstverhaal voorgelezen. Ook spelletjes en bingo zijn onderdeel van deze middag.

Contactpersoon: Annie de Waard-Kuijpers
0162-512633 / geertruidenberg@sintelisabethparochie.nl

BLOEMSIERGROEP
Iedere week wordt de kerk van verse bloemen en zonodig van symbolische versiering voorzien door deze groep. Er worden bloemstukken gemaakt voor op het priesterkoor, het altaar, bij de beelden van Maria en Gertrudis, de kruisjes en vóór in de hal. Met Kerstmis en Pasen wordt de hele kerk versierd.

Contactpersoon: Lies Leijs
0162-512389 / e.leijs@fritsleijs.nl

MARIAKAPEL
De Mariakapel in de hal is open in mei en oktober van 9.30-18.00 uur. U kunt een lichtje aansteken en een paar regels in het boek opschrijven. Ook kan een intentie worden opgeschreven, die bij het rozenkransgebed wordt gebeden. Het rozenkransgebed is elke donderdag om 18.30 uur.

Contactpersoon: Harry Heesters
0162-521432 / harrymaria@casema.nl

POETSGROEP
Voor het onderhoud van de kerk is er een groep van enthousiaste vrijwilligers, die ééns in de maand de kerk schoonmaken.

Contactpersoon: Annie de Waard-Kuijpers
0162-512633 / geertruidenberg@sintelisabethparochie.nl

KLUSSENGROEP
Deze groep zorgt voor technisch onderhoud en versiert de kerk bij bijzondere gelegenheden.

Contactpersoon: Ruud Wijffels
0162-520565 / ruud_wijffels@zonnet.nl

HISTORIE PAROCHIEKERN GEERTRUIDENBERG 

De parochiekern Geertruidenberg is genoemd naar de heilige Gertrudis van Nijvel.

Zij werd geboren in 626; haar moeder was Itta van Aquitanië en haar vader Pepijn van Landen, een hofmeier van de heersers van Austrasië (=Oost-Frankrijk en België.

Van haar wordt verteld dat ze op zeer jong leeftijd weigerde te trouwen en in plaats daarvan naar het klooster in Nijvel is gegaan dat door haar moeder was gesticht. Op haar 21e werd ze abdis en ze stond bekend om haar wijsheid, haar zorg voor armen en haar grote gastvrijheid. Op 30-jarige leeftijd trok ze zich terug als abdis en bracht  de rest van haar leven door in studie, gebed en vasten.

Ze stierf op 17 maart 659, 33 jaar oud en ligt begraven in het klooster van Nijvel.

Of Gertrudis ooit persoonlijk in onze contreien is geweest en hier een kapel zou hebben gesticht is niet bekend. Wel is hier (wellicht door Amandus) op een verhoging langs de Donge een houten kapel opgericht die aan haar was toegewijd. De nederzetting die bij de kapel ontstond kreeg vervolgens de naam Mons Gertrudis, de berg van Gertrudis, Geertruidenberg.

In de loop van de daarop volgende eeuwen ging het Geertruidenberg voor de wind en ontwikkelde de nederzetting zich. De houten kapel werd vervangene door een stenen exemplaar, dat in de loop der eeuwen werd vervangen en uitgebreid tot een heuse kerk.

In 1213 was de stad zover ontwikkeld dat de toenmalige heerser, de Hollandse graaf Willem I stadsrechten verleende. Zo kon de stad zelf tol heffen, zijn eigen verdediging instellen (in de vorm van een stadsmilitie en stadsmuren), zelf de orde handhaven en mocht een rechtbank uitspraak doen in geval van geschillen en misdrijven.

Over het kerkelijk leven in die tijd is niet veel bekend. Het zal niet veel hebben afgeweken van de rest van het land en zelfs van de rest van West-Europa. De bevolking was katholiek tot de reformatie. De Beeldenstorm aan het begin van de 80-jarige oorlog is ook hier niet ongemerkt voorbijgegaan.

Na de belegering en inname in 1593 door Prins Maurits werd het beoefenen van de katholieke religie echter verboden. Het was immers de verplicht gestelde godsdienst van de verdreven Spanjaarden. De katholieke kerk aan de Elfhuizen kwam in handen van de protestanten. De katholieken moesten in het geheim hun godsdienst belijden en ze deden dat in een particulier huis, een schuilkerk, in de Venestraat.

Pas in 1767, 174 jaar later, werd door de overheid toestemming gegeven tot het bouwen van een schuurkerk, die 95 jaar dienst heeft gedaan.

Of het kwam door het verbod op het openlijk godsdienst beoefenen door de katholieken of door de toename van de bevolking, feit is dat er een bloeiende katholieke gemeenschap bestond.

In 1860 werd begonnen met de blouw van een neogotische kerk, een zgn. waterstaatkerk van architect Weber. Deze kerk stond vooraan in de Venestraat en sloot de Markt aan de westkant naar de nieuwe uitbreiding af.

Omdat daarna de katholieke gemeenschap sterk groeide was deze kerk al snel te klein en in 1920 werd geprobeerd om de Geertruidskerk van de hervormden terug te kopen De vraagprijs van 100.000 gulden was echter teveel voor de parochie. Later is diverse malen geprobeerd om samen te kerken in de Geertruidskerk, maar dit stootte steeds op bezwaren vanuit de hervormde gemeenschap.

In de jaren vijftig van de vorige eeuw bleek de kerk zoveel achterstallig onderhoud te hebben dat werd besloten een nieuwe kerk te bouwen. Vooruitlopend op de nieuwbouw en met het oog op het drukke kerkbezoek eind jaren vijftig/begin jaren zestig, werd in de uitbreiding aan de Stadsweg een noodkerk gebouwd, toegewijd aan Sint Amandus. Die noodkerk heeft nog 10 jaren dienst gedaan.

De nieuwbouw van architect Peuts aan de Venestraat werd in 1964 voltooid, maar al na ruim 20 jaren werd dit gebouw een zorgenkind. De kerk was gebouwd met zeezand in het beton en dat veroorzaakte betonrot. De constructie van de glaswand en de toren leverde levensgevaarlijke situaties op. Er vielen stukken beton naar beneden.

Het toenmalige kerkbestuur besloot tot sloop en nieuwbouw van een kleiner gebedshuis. In de loop van de jaren zeventig en tachtig was het kerkbezoek immers flink teruggelopen.

Een deel van de grond werd verkocht aan de woningbouwvereniging die aan de Venestraat een appartementencomplex liet bouwen met een kerkruimte.

Wederom mochten we onze reguliere zondagsdiensten niet houden in de protestantse Geertruidskerk, maar werd uitgeweken naar de aula van de technische school, die Geertruidenberg toen nog rijk was. Uitvaarten en huwelijksdiensten konden wel plaatsvinden in de Geertruidskerk.

In mei 1998 werd de huidige kerkruimte ingewijd. Een modern gebouw met een lichte en open structuur, waarin de wekelijkse diensten plaatsvinden en vrijwilligers van onze geloofsgemeenschap op allerlei gebied actief zijn.

Agenda

Adres

H. Gertrudis
De Steur,
Havendijkstraat 1
4931 AS Geertruidenberg
Tel 0162-512633

Voorheen Kerkgebouw 
H. Gertrudis
Venestraat 16
4931 BP Geertruidenberg