Parochiekern Dussen

 

Nieuws

Eerste Heilige Communie 2021

Eerste Heilige Communie 2021.

De data voor de Eerste Heilige Communievieringen 2021 zijn bekend!
Voor de parochiekernen Raamsdonk, Raamsdonksveer en Geertruidenberg (Dongemondregio) is er één communieviering op 13 juni 2021.
Voor de parochiekernen Dussen, Woudrichem en Hank (Altenaregio) ook één communieviering, op 6 juni 2021.
De catechesebijeenkomsten als voorbereiding zullen gezamenlijk plaats vinden.
Voor meer informatie of aanmelding kunt u mailen naar:   st.elisabethp.eerstecommunie@gmail.com

Parochiële onderscheiding: de Sint Elisabethroos

Parochiële onderscheiding: de Sint Elisabethroos

Tijdens de ‘Sint Elisabethviering’, de feestelijke eucharistieviering waarin we de patrones van onze parochie bijzonder gedenken,  werden door pastoor van der Laer voor de tweede maal twee ‘Elisabethrozen’ uitgereikt aan parochianen die zich in het spoor van de heilige Elisabeth binnen onze parochie gedurende jaren verdienstelijk hebben gemaakt ten dienste van de ander en de gemeenschap. Lees meer…

Kerkgebouw: H. Maria Geboorte
Vrijheidsplein 1, 4271 AW Dussen
E-mail: dussen@sintelisabethparochie.nl
Geef voor je kerk. Parochiebijdragen IBAN-nummer NL81 RABO 0113 0932 25

Parochiecentrum:   Vrijheidsplein 1, 4271 AW Dussen
0416-391115
open: maandag, woensdag en vrijdag 10.00-11.30 uur
Inloopochtend: elke vrijdag van 10.00-11.30 uur

VIERINGEN
Vrijdagavond viering 18.30 uur.

EERSTAANSPREEKBARE PASTOR
Kees Waas, pastoraal werker
06-10695818 / kwaas@sintelisabethparochie.nl

PAROCHIEKERNCOMMISSIE
Komt elke 2e week van de maand bijeen.

Contactpersoon
Tonnie Braat 0416-391795 / braat@kruyk.com

Kasbeheerder
Saskia van Dalen 06-22 11 33 54/ saskiavandalen@ziggo.nl

Bouw- en onderhoudszaken
Leo Schalken 0416-391539 / nelenleo@outlook.com

COÖRDINATOR
De coördinator vormt de schakel tussen de pastores, de vrijwilligers en de parochiekerncommissie. Tonnie Braat 0416-391795 / braat@kruyk.com

LEDENADMINISTRATIE Het is van belang dat elke parochiaan veranderingen in de persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld huwelijk, geboorte, echtscheiding, zelf doorgeeft aan de contactpersoon.

Contactpersoon: vacature

KERKBALANS

Contactpersoon: vacature

GASTVROUWEN
De gastvrouwen verzorgen de koffie en thee op vrijdag, zondag en tijdens bijzondere vieringen.

Contactpersoon: Tonnie Braat
0416-391795 / braat@kruyk.com

PAROCHIEBLAD
Periodiek wordt informatie verzameld vanuit de parochiekern voor het parochieblad. De sluitingsdata voor de kopij staan vermeld op pagina 3

Contactpersoon: Vacature

 

KERKBERICHTEN

Contactpersoon: Gerrie Vollebregt
0416-392453

DRUKWERK
Deze werkgroep verzorgt het drukwerk voor de vieringen.

Contactpersoon: Frans van de Pluijm
0416-391503

KOSTERS

Contactpersoon
via: Algemeen nummer: 06-13611388

MISDIENAARS
Alle kinderen die hun Eerste Communie hebben gedaan en die het leuk lijkt om als misdienaar mee te helpen tijdens de vieringen, kunnen zich aanmelden bij onderstaande contactpersoon.

Contactpersoon: Ellen Beljaars
06-51618795 / elleke1811@hotmail.com

COLLECTANTEN

Contactpersoon: Frans Meijers
0416-391194

LECTOREN
De lectoren vervullen een ondersteunende taak in de vieringen door o.a. het lezen van verschillende gebeden en lezingen. Ook assisteren zij bij het uitreiken van de communie. Een paar keer per jaar hebben zij een overleg met de pastor.

Contactpersoon: Gerrie Vollebregt
0416-392453

VRIJWILLIGE VOORGANGERS
Deze vrijwilligers gaan volgens rooster voor in woord- en communievieringen.

Contactpersoon: Marjan van Dijk
0416-391238 / dijk276@hetnet.nl

KINDERKERK
Deze werkgroep verzorgt een aantal keer per jaar kinder- nevendiensten.

Contactpersoon: Marjan van Dijk

KLEUTERKERK
Driemaal per jaar is er op zaterdagmiddag een kleuterkerkviering voor alle kinderen van 0 tot 7 jaar. De bedoeling is om de kinderen op een speelse manier te laten kennismaken met de kerk. Deze kleuterkerkviering in de kerk van Hank is bedoeld voor de kinderen uit de parochiekernen Dussen, Hank en Woudrichem.

Contactpersoon: Gerda de Laat
06-22135177 / gerda@vanhultenbv.nl

PAROCHIEKOOR
Dit koor verzorgt de muziek en zang tijdens de vieringen.

Contactpersoon: Ellen Ran-Evers
0416-391557 / ranevers@ziggo.nl

DOPEN
Aanmelden voor een doop kan bij de teamassistente, 0162-511551 / teamassistente@sintelisabethparochie.nl

EERSTE HEILIGE COMMUNIE
Deze werkgroep richt zich op kinderen vanaf groep 4 van de basisschool. Aan de hand van het project ‘Door de poort’ worden kinderen en hun ouders voorbereid. Afhankelijk van het aantal kinderen zijn de voorbereidin- gen al dan niet samen met de parochiekernen Hank en Woudrichem.

Contactpersoon: Vacature
Nu: Kees Waas, pastoraal werker 06-10695818 / kwaas@sintelisabethparochie.nl

HEILIG VORMSEL
Het is gebruikelijk dat het vormsel wordt toegediend aan kinderen van groep 8 van de basisschool. De voorbereidingen en de vormselviering worden gezamenlijk gedaan met de parochiekernen Hank en Woudrichem.

Contactpersoon: Vacature
Nu: Kees Waas, pastoraal werker 06-10695818 / kwaas@sintelisabethparochie.nl

HUWELIJK EN HUWELIJKSJUBILEUM
Heeft u het voornemen een kerkelijk huwelijk te sluiten, of wilt u een kerkelijke viering bij een jubileum, neem dan contact op met de teamassistente: 0162-511551 / teamassistente@sintelisabethparochie.nl

ZIEKENZALVING EN ZIEKENZEGEN
Als een zieke of oudere de ziekenzalving of ziekenzegen wil ontvangen, kan contact worden opgenomen met onderstaande contactpersoon.

Contactpersoon: Bertha Heijmans
0416-391878 / bmheijmans@hotmail.com

AVONDWAKE EN UITVAART
Wanneer wordt gekozen voor een kerkeliike uitvaart zal in overleg met de uitvaartondernemer de uitvaart en/of avondwake geregeld worden.

Contactpersoon: Bertha Heijmans
0416-391878 / bmheijmans@hotmail.com

BLOEMENGROEP
Deze werkgroep verzorgt wekelijks en tijdens speciale vieringen de versiering van de kerk.

Contactpersoon: Irma van Strien
0416-391220 / info@janenirmavanstrien.nl

KERKHOF
Deze werkgroep verzorgt het onderhoud van het kerkhof en de omliggende tuinen en terreinen.

Contactpersoon: Leo Schalken
0416-391539 / nelenleo@outlook.com

Vragen over het kerkhof, graftoewijzing en begraafplaats- administratie:

Contactpersoon: Hans Sagt
0416-391234 / 06-48217333 / j.m.s.sagt@ziggo.nl

ONDERHOUD GEBOUWEN

Contactpersoon: Leo Schalken
0416-391539 / nelenleo@outlook.com

 

Agenda

Adres

Vrijheidsplein 1
4271 AW Dussen
0416-391115