gezinssynodePaus Franciscus heeft van 4 tot 25 oktober 2015 in Rome een Algemene Bisschoppensynode samengeroepen over de roeping en de zending van het gezin in de Kerk en de wereld van vandaag.
Deze Synode is een vervolg op de Bijzondere Bisschoppensynode van 5 tot 19 oktober 2014, met als thema: ‘De pastorale uitdagingen voor het gezin in de context van de evangelisatie’.
Ter voorbereiding van de synode van 2014 is er wereldwijd een vragenlijst verspreid. Mede aan de hand van de uitkomsten van die vragenlijst heeft de buitengewone Bisschoppensynode over het Gezin, zich bezonnen op de
kansen en uitdagingen, maar ook op de pastorale problemen rond huwelijk en gezin waar de plaatselijke parochies mee te maken hebben.

Ter voorbereiding van de synode van dit jaar, is er opnieuw een vragenlijst rondgezonden. Op basis van de antwoorden en het einddocument van de Bijzondere Synode van 2014 is het Instrumentum Laboris (het werkdocument) voor de Synode van oktober 2015 samengesteld. Dit document is in het Vaticaan gepresenteerd op 23 juni. De titel van het werkdocument  is ‘De roeping en de missie van het gezin in de Kerk en in de wereld van vandaag.’ Het hoofdstuk is getiteld ‘Luisteren naar de uitdagingen voor gezinnen’. Dit verwijst terug naar wat tijdens de voorgaande synode is besproken. De volgende twee hoofdstukken blikken vooruit naar de komende synode met de titels ‘Onderscheiding van de roeping van het gezin’ en ‘De missie van het gezin vandaag’.

In de laatste week wordt tijd gereserveerd voor het opstellen van een einddocument dat zal worden gepresenteerd aan paus Franciscus.

Op 27 oktober zal er om 20.00 uur in het parochiecentrum in Raamsdonksveer een avond zijn rond wat er in de synode is besproken. U bent van harte welkom.