Persbericht

Parochie Sint Elisabeth presenteert gebouwenplan

De afgelopen jaren heeft de Sint Elisabethparochie een plan ontwikkeld voor haar kerkgebouwen. Aanpassing van het huidig gebruik werd nodig omdat het pastoraal team kleiner werd, en omdat het aantal kerkgangers verminderde. Door het pastoraal aanbod te concentreren kan de parochie op een gezonde wijze blijven functioneren.

Op 7 september jl. werd het definitieve gebouwenplan van de Sint Elisabethparochie aan parochianen bekend gemaakt, tijdens een parochieavond in de H. Maria Geboortekerk in Dussen.  Het plan beschrijft de plannen met de kerkgebouwen van Raamsdonk, Raamsdonksveer, Geertruidenberg, Hank, Dussen en Woudrichem/Sleeuwijk. Het gebouwenplan is tot stand gekomen in veelvuldig overleg met het bisdom, het bestuur en de Parochiekerncommissies binnen de parochie. Op 20 maart 2017 werden de parochianen geïnformeerd en gehoord. Op basis van op- en aanmerkingen is het gebouwenplan aangepast. Nadat de bisschop er zijn instemming aan had gegeven werd het op 7 september gepresenteerd aan de parochianen. Per 1 maart 2018 worden de volgende besluiten van kracht:

Parochiekernen Raamsdonksveer en Hank

De kerken in Raamsdonksveer en Hank krijgen de functie van ‘parochiekerk’. In deze kerken wordt elke zondag of zaterdagavond de eucharistie gevierd. Belangrijke kerkelijke feesten worden in deze kerken gevierd. Ook worden er vieringen verzorgd bij doop, huwelijk en uitvaart.

Beide parochiekerken worden heringericht met ruimtes voor secretariaat, bestuur en pastoraal team, oefenruimte voor koren, ontmoeting en catechese.

In Hank zal het huidige parochiecentrum worden verhuurd. In Raamsdonkveer zal het huidige parochiecentrum en de pastorie worden verkocht.

Parochiekernen Raamsdonk en Woudrichem / Sleeuwijk

De kerken van Raamsdonk en Woudrichem krijgen de status van ‘kerk’. In deze kerken wordt op zaterdagavond en zondagmorgen zo veel als mogelijk de eucharistie gevierd. Wanneer dit niet mogelijk is, dan wordt er een andere viering verzorgd. Ook doopvieringen, huwelijksvieringen en uitvaarten worden in de kerken verzorgd.

De functies van ontmoeting en verdieping blijven in Raamsdonk in de pastorie gehuisvest en in de kern Woudrichem / Sleeuwijk zal dit voorlopig in de Zolder (Sleeuwijk) worden gehandhaafd. Er vindt oriëntatie plaats op een andere locatie in Woudrichem.

De kerk van Sleeuwijk wordt her bestemd en zal op 1 maart 2018 voor de eredienst worden gesloten.

Parochiekernen Dussen en Geertruidenberg

Voor deze kerkgebouwen zal actief een andere bestemming gezocht worden. Zolang de gebouwen niet zijn her bestemd krijgen zij vanaf 1 maart 2018 een ‘kapelfunctie’. De gebouwen blijven bestemd voor de eredienst, maar vanaf 1 maart 2018 vinden er geen vieringen meer plaats op zaterdagavond en zondagmorgen.

Wel kunnen er vieringen door de week plaatsvinden en zijn er gelegenheidsvieringen (bij doop, huwelijk en uitvaart) mogelijk. Deze activiteiten blijven mogelijk totdat deze kerkgebouwen verkocht worden.

Flankerend pastoraal beleid

Het gebouwenplan heeft consequenties voor alle parochiekernen en voor alle parochianen. Om de parochianen te ondersteunen zal het pastoraal team actief beleid voeren. Dit wordt de komende weken verder uitgewerkt. Het team wil in de hele parochie en in de parochiekernen het geloofsleven vitaal houden. Er komen vaste momenten op weekdagen, met gelegenheid voor ontmoeting, geloofsverdieping en gebed. Ook wordt actief gestimuleerd dat parochianen zich op zondag thuis kunnen gaan voelen in de kerken waar de zondagsviering wordt gehouden. De pastorale beroepskrachten blijven liturgisch, catechetisch en diaconaal zichtbaar en actief in de parochiekernen.

Toekomst

Vanaf 1 maart 2018 vinden de vieringen op zaterdagavond en zondagmorgen uitsluitend in de parochiekerken en kerken plaats. Het parochiebestuur en pastoraal team realiseren zich dat dit een ingrijpende verandering is voor vele parochianen. Ook voor het bestuur en het pastoresteam is het geen gemakkelijk besluit geweest. Niet voor niets is er zo lang over gesproken. Om in de toekomst vitaal te kunnen blijven zijn deze ingrepen echter noodzakelijk. Het pastoraal team en het parochiebestuur hopen dat de parochianen die noodzaak inzien, en dat zij betrokken blijven in de Sint Elisabethparochie.

Bestuur en pastoraal team van de Sint Elisabethparochie

Raamsdonksveer, 7 september 2017