Zaterdagavond 21 september is in Raamsdonksveer in een plechtige eucharistieviering, Federico Ceriani geïnstalleerd als pastoor van de Sint Elisabethparochie. Bij de buitendeur kreeg de hij uit handen van bisschop Liesen de sleutel van de kerkdeur overhandigd en nadat hij de deur ontsloten had, ging de kersverse pastoor onder tromgeroffel van het gilde de kerk binnen.
Aan het begin van de viering werd de benoemingsbrief voorgelezen en nadat pastoor Ceriani de  wijdingsbelofte had vernieuwd overhandigde de bisschop hem alle tekenen van het ambt als pastoor.
Aan het einde van de eucharistieviering, bedankte pastoor Ceriani op de eerste plaats God, dat hij hier mocht zijn en verder iedereen die voor en achter de schermen had meegewerkt aan de viering. Het was een waardige viering, mede door de zang van het koor, dat voor deze gelegenheid bestond uit zangers van uit de 6 kernen van de parochie.
Na afloop maakten de parochianen in informele sfeer kennis met hun nieuwe pastoor.