paus franciscus pausmobiel 3In het Heilig Jaar van de Barmhartigheid (8 december 2015 – 20 november 2016) zal de VNB een Nederlandse bedevaart leiden naar Rome. De bedevaart vindt plaats van 14 november tot en met 19 november 2016. Vicaris Paul Verbeek, die de contacten met de VNB onderhoudt, geeft aan: “Het is heel bijzonder dat er op 15 november in Rome een ‘Nederlandse dag’ zal zijn. Deze vindt plaats precies vijf dagen vóór de afsluiting van het jubeljaar.” De dag begint met een gezamenlijke viering van de eucharistie in de Sint-Pieter, waarin Nederlandse bisschoppen zullen celebreren en waarbij paus Franciscus mogelijk zal aansluiten. Vicaris Verbeek beveelt de bedevaart van harte aan: “We hopen dat we met velen van ons bisdom en de andere Nederlandse bisdommen aanwezig zijn op de ‘Nederlandse dag’.” De organisatie is in handen van de VNB. Voor vragen neem contact op via: T 073 6818111;  E info@vnb.nl; I www.vnb.nl

Bent u voornemens te gaan laat u dit dan ook even weten aan de teamassistente (teamassistente@sintelisabethparochie.nl). Als veel parochianen meegaan kan er misschien een aangepast programma (toegespitst op onze groep) gemaakt worden.