monument raamsdonkZondag 5 april jl. hebben wij op de begraafplaats het monument mogen onthullen voor doodgeboren kinderen, kinderen die slechts enkele uren of dagen hebben geleefd of ongedoopte kinderen. Pastor Van der Laer betrok daarbij nadrukkelijk ook de ouders die een miskraam kregen, waarvan een baby is overleden of een kind jong is gestorven en de mensen die om wat voor reden dan ook geen kinderen konden krijgen. Hij benadrukte dat er nog veel verborgen verdriet is, zeker waar erkenning van het verlies en het verdriet vroeger achterwege bleef. Ook kerkelijk was er weinig tot geen troost. Hij sprak de hoop uit dat het nieuwe monument voor alle betrokkenen een plaats van troost en erkenning mag zijn. Een bijzonder woord van dank is gericht aan Peter Koks die het monument in overleg met ons heeft ontworpen en vervaardigd en allen die zich voor de realisatie van dit monument hebben ingezet.