Rond 14.00 uur waren alle kinderen weer aanwezig op de pastorie in Raamsdonk. We begonnen de bijeenkomst in de doopkapel van de H. Bavokerk waar de naamkaartjes al klaar hingen, zodat de kinderen wisten waar hun plekje was en van sommigen hing ook het fotolijstje er al bij.

Ria opende met een woord van welkom, het aansteken van de bidkaars en het maken van het kruisteken.

Hierna blikte de pastoor met de kinderen terug op de vorige bijeenkomst.

Wat wisten ze er nog van en welke bijzondere naam had God? De vingers staken hoog in de lucht. Ze wisten het nog ‘IK ZAL ER ZIJN’ was zijn naam.

Ria las het verhaal uit het werkboekje van de kinderen ‘MANNA’ voor. Wat mopperde de mensen in het verhaal, ze hadden dorst, en honger… maar ‘IK ZAL ER ZIJN’ was er voor de mensen en ze kregen waar ze om vroegen 40 jaar lang, Manna noemden ze het brood dat ‘IK ZAL ER ZIJN’ hun te eten gaf. Ook over het verhaal stelde de pastoor vragen en ook deze keer bewezen de kinderen dat ze erg goed opgelet hadden.

De volgende stap die we maakten tijdens deze bijeenkomst was een rondleiding door de kerk wat is er allemaal te zien. Ria leidde de kinderen rond en vertelde vanaf het wijwaterbakje tot de Godslamp en zelf het geheim in het altaar werd niet vergeten. En zo vloog de bijeenkomst voorbij. Terug in de pastorie mochten alle kinderen iets waar ze weleens over mopperden in de mopperpot stoppen en bij Sandra in een minipotje wat tuinkers zaaien. Wij zijn benieuwd of de zaadjes mooie tuinkers worden.

De volgende kinderbijeenkomst is op woensdagmiddag 13 maart, 14.00 uur. En daarna is het oefenen voor het koortje, niet vergeten!!