Kinderen

Dopen
Door het doopsel wordt een kind opgenomen in de geloofsgemeenschap. Dit sacrament is daarmee het feestelijke begin van hopelijk een lang en betekenisvol leven.
Voor meer informatie over het doopsel in onze parochie kunt u hier klikken.

Eerste Heilige Communie
In groep 4 van de basisschool worden kinderen uitgenodigd om deel te nemen aan de voorbereiding op de Eerste Communie. Aan het einde daarvan ontvangen ze in een feestelijke viering voor het eerst de communie. Meer informatie over de Eerste Heilige Communie in onze parochie vindt u door hier te klikken. U ontvangt een uitnodiging vanuit uw parochiekern, als u zoon of dochter oud genoeg is.

Kindercatechese
In sommige parochiekernen, bijvoorbeeld in Woudrichem, vindt met enige regelmaat kindercatechese plaats. Kinderen komen dan enkele keren bij elkaar, bijvoorbeeld in de voorbereidingstijd op Kerst of Pasen. Vaak eindigt zo´n serie bijeenkomsten met een speciale gezinsviering.
Op enkele plekken is ook kindernevendienst: tijdens (een deel van) de ‘gewone zondagsviering’ zijn de kinderen in aparte bijeenkomst bezig met hetzelfde thema als hun ouders in de kerk, maar dan aangepast aan hun niveau. Als u wilt weten of er in uw parochiekern ook dergelijke bijeenkomsten zijn, neemt u dan contact op met de contactpersoon die u vindt op de pagina’s van de parochiekernen.

Kleuterkerk
Driemaal per jaar is er op zaterdagmiddag een kleuterkerkviering voor alle kinderen van 0 tot 7 jaar. De bedoeling is om de kinderen op een speelse manier te laten kennismaken met de kerk. Deze kleuterkerkvieringen vinden altijd plaats in de kerk van Raamsdonksveer en de kerk van Hank en zijn bedoeld voor de kinderen uit de hele parochie. Ongeveer 2 weken voor de viering ontvangt men desgewenst een uitnodiging.

Contactpersoon: 

 

Social Media

facebook_twitter

Archief