Kerstsamenzang 2014 Dussen

kerstsamenzang 2014Op zaterdagavond 20 december wordt in de katholieke kerk in Dussen voor de 28e keer de Kerstsamenzang georganiseerd. Het thema is:  ‘Kom tot ons, de wereld wacht’.

Aan de muzikale invulling van de avond werken mee:

  • Cantorij PKN-kerk De Hoeksteen o.l.v. Ineke Kegge
  • Parochiekoor Sint- Elisabethparochie, parochiekern Dussen en gastzangers o.l.v. Gerard Kleijberg;
  • Kinderkoor HEPPIE o.l.v. Cindy Lensvelt en met begeleiding van Carla Leenaarts, keyboard;
  • Koninklijke Fanfare Wilhelmina o.l.v. Peter Spierings;
  • De organisten Maarten van Kapel (hoofdorgel) en Nico Bénard (koororgel);

Het Thema wordt in woord vertaald:

  • Joke Teuling  Declamatie  Gedicht “kerstfeest zonder woorden”
  • Mariette Bénard  Evangelielez Matteüs 1.vs. 18-25  Herkomst en Naamgeving van Jezus
  • Greet Bijl-Bor kerkelijk werker
  • Kees Waas pastoraal werker

Faciliteiten Catering o.m grote groep vrijwilligers o.l.v. Tonnie Braat , koster  Nel Schalken

De kerk is open vanaf 18.45 uur. Het programma begint om 19.15 uur en de toegang is gratis. Aan het eind van de avond wordt er een collecte gehouden waarvan de opbrengst in zijn geheel naar de Voedselbank Altena gaat. Na afloop is er gelegenheid om achterin de kerk met elkaar een kop koffie te drinken.

Wij hopen u op zaterdagavond 20 december a.s. te mogen begroeten.

(foto’s van Fanfare, kinderkoor,  “Cantorij PKN &  Parochie koor HMG”)

foto 4 kerstsamenzang 2014                            Fanfare lennisheuvel(1) kerstEvent2014