DussenHerfst8aJubileumKeesWaas (640x640)Dussen – Op 1 september was pastor Kees Waas twaalf en een half jaar pastoraal werker van ons bisdom. Op die dag heeft hij destijds van de Bisschop van Breda ook zijn eerste aanstelling en de opdracht als pastoraal werker ontvangen voor onze parochie. Pastor Kees is de eerst aanspreekbare pastor voor onze parochiekern. Daarom was er op zondag 7 september om 11.00 uur in onze kerk een jubileumviering, waar hij zelf in voorging. De viering werd opgeluisterd door de gezamenlijke parochiekoren van Dussen en Hank.

Kinderen
Het was deze zondag ook kinderkerk,met als thema: ‘feesten’, want het was dubbel feest, ook de verjaardag van pastor Kees werd gevierd. Aan het begin van de viering nodigde pastor Kees alle aanwezige kinderen uit om vooraan in de kerk te komen zitten. Marianne van Dijk las een leuk verhaal voor over een man, genaamd Kees, die op zijn verjaardag erg verdrietig was omdat hij dacht dat iedereen hem vergeten was. Maar in werkelijkheid was iedereen bezig een grote verrassingspartij voor hem te organiseren. Na dit verhaal gingen de kinderen in het parochiehuis knutselen en aan het eind van de viering kwam het resultaat: een hele, hele, lange slinger met felicitaties voor pastor Kees.

Samen bouwen
In de overweging ging pastor Kees terug in de tijd, de tijd waarin hij de stap zette om het onderwijs te verlaten en het besluit nam een studie te gaan volgen als pastoraal medewerker. Op 3 maart 2002 was in Hank zijn aanstellingsviering met als thema: ‘Samen Bouwen’. Een thema dat hem erg aanspreekt. Want op de vraag: ‘wat is de betekenis van het woord ‘kerk’, gaf hij verschillende antwoorden; Kerk is een gebouw, het ‘huis van God’, het woordje kerk betekent ook instituut, organisatie met een Paus, Bisdommen en Parochiekernen, maar voor pastor Kees is de belangrijkste betekenis: ‘Het in Jezusnaam samenkomen, met elkaar zingen en bidden, er voor elkaar zijn en verder bouwen aan Gods fundament’. Pastor Kees hoopt dan ook dat hij nog lang zijn steentje mag bijdragen aan een verdere bouw.

De collecte kwam in deze viering geheel ten goede aan ‘Stichting voor Afweerstoornissen’, waar pastor Kees secretaris van is.

Aan het eind van de viering sprak Kees Berende, namens het parochiekernbestuur Dussen nog een woord van dank uit en noemde pastor Kees ‘een eigentijdse pastor, die in eenvoud leeft en die zijn deur altijd voor iedereen heeft openstaan’.

Na de viering was iedereen in de gelegenheid pastor Kees persoonlijk te feliciteren en een kopje koffie of thee te drinken met lekkers.

Namens alle parochianen kunnen we oprecht zeggen:

BEDANKT KEES VOOR AL JE INZET DE AFGELOPEN JAREN!

Namens de redactie,

Ingrid Verkooijen en Simone Sevenhuijsen