Beste mensen

Namens het pastoraal team en het parochiebestuur van onze parochie wil ik u de volgende mededeling doen. Het gaat over de samenstelling van het pastoraal team.

Bisschop Liesen heeft de zorg en verantwoordelijkheid voor de juiste verdeling van priesters en andere pastorale beroepskrachten in het bisdom. Vanuit die zorg heeft hij op pastoor John van der Laer een beroep gedaan om een nieuwe benoeming te aanvaarden. De bisschop heeft John van der Laer gevraagd om per 15 september 2019 teamlid en medepastoor te worden in de H. Mariaparochie in Etten-Leur, een parochie waar de reguliere priesterlijke bediening al lange tijd onder druk staat. Pastoor Van der Laer heeft diep nagedacht over deze vraag, en besloten er op in te gaan. Dat betekent dat wij afscheid moeten nemen van onze pastoor. Pastoor Van der Laer is sinds 2013 werkzaam in onze parochie, eerst als priester-teamlid en sinds 2016 als pastoor. Hij heeft bijgedragen aan de ontwikkeling en opbouw van onze parochie. Wij gaan hem zeer missen. Op zondag 8 september nemen we afscheid van pastoor Van der Laer, tijdens en na de eucharistieviering om 11.00 uur in de OLV Hemelvaartkerk in Raamsdonksveer.

We hebben met het bisdom gesproken over de pastoorsvacature die hiermee is ontstaan. De bisschop heeft een beroep gedaan op priester Federico Ceriani om pastoor te worden in onze parochie.

Federico Ceriani heeft in meerdere landen ervaringen opgedaan in het parochiepastoraat. Van 2004 tot 2013 was hij kapelaan en pastoor in parochies in het bisdom Roermond. In die tijd heeft hij bisschop Liesen leren kennen. De afgelopen jaren heeft pastor Ceriani met bisschop Liesen gesproken over een mogelijke benoeming in ons bisdom. Onze bisschop heeft hem gevraagd om kapelaan te worden in de zes parochies van het samenwerkingsverband Alphen-Gilze, om vertrouwd te raken met het pastoraat in ons bisdom. Sinds oktober vorig jaar is hij daar kapelaan. Nu heeft de bisschop hem gevraagd om pastoor te worden in onze parochie. Federico Ceriani heeft kennisgemaakt met het pastoraal team en het parochiebestuur van onze parochie. Die kennismaking is positief verlopen, en de bisschop heeft besloten om hem met ingang van 15 september 2019 te benoemen tot pastoor van onze parochie.  Pastoor Ceriani zal gaan wonen in onze parochie. Op zaterdag 21 september zal hij door bisschop Liesen worden geïnstalleerd, tijdens de eucharistieviering om 19.00 uur in de OLV Hemelvaartkerk in Raamsdonksveer. Aansluitend is er gelegenheid om kennis te maken met onze nieuwe pastoor.