Namens het pastoraal team en de parochiebestuur van de Sint Elisabethparochie wil ik u de volgende mededeling doen.

In onze parochie is Gerard Oostveen werkzaam als pastoraal werker voor anderhalve dag in de week. Daarnaast is hij lid van het pastoraal team van de Vijfheiligenparochie waar hij samenwerkt met pastoraal werker Han Geppaart. De bisschop van Breda heeft Han Geppaart gevraagd om een andere aanstelling te aanvaarden per 1 september.

Om het pastoraal team in de Vijfheiligenparochie te versterken heeft de bisschop aan Gerard Oostveen gevraagd per 1 september voltijds te gaan werken in die parochie. Gerard Oostveen heeft besloten om op deze vraag in te gaan. Dat betekent dat wij in onze parochie van hem afscheid moeten nemen. We vinden dat jammer, maar we begrijpen zijn keuze, en we hebben respect voor zijn voortgaande inzet voor het pastoraat in de Vijfheiligenparochie. Gerard Oostveen is vanaf 11 april 2016 pastoraal werker in onze parochie. We zijn hem dankbaar voor zijn inzet in onze parochie.

Het pastoraal team en het parochiebestuur hebben – in overleg met het bisdom – besloten dat de taken die hij tot nu toe vervulde door de huidige teamleden zullen worden opgepakt.

In een eucharistieviering op vrijdagavond 24 augustus 2018 in de H. Maria Geboortekerk te Dussen zullen we afscheid nemen van Gerard Oostveen. Na de viering is er dan ook gelegenheid Gerard persoonlijk nog even de hand te drukken.