4de bijeenkomst IMG_6287Derde jongerenbijeenkomst als voorbereiding op het Vormsel.
MISSIE was het thema van de derde bijeenkomst.
We beginnen iedere bijeenkomst met een korte terugblik op de vorige bijeenkomst. Iedere jongeren heeft een email aan God geschreven en levert deze in.
Jezus, heeft een missie. Wat betekent dat een missie hebben? Wat is jullie missie? Waar droom je van? Hoe wil je dat jou toekomst eruit zal zien?
De vormelingen mogen op een half wit papier in het werkboekje hun droom uittekenen, de andere helft moeten ze nog even leeg laten. Al gauw zijn ze allemaal ijverig aan het tekenen en inkleuren de dromen worden uitgetekend.
Daarna lezen we het Bijbelverhaal, Jezus heeft een missie. De drie evangelieverhalen uit het werkboekje is een huiswerkopdracht, daar komen we de volgende week op terug.
Daarna komen we terug op onze missies, onze dromen. Hoe denken jullie dat het in het rijk van God zal zijn, En wat zijn dan nog de dingen die in onze wereld veranderen moeten, waar gaat het nog mis?
Daarna mogen ze op de andere helft van het witte vel papier hun droom voor deze wereld tekenen…
We kijken weer terug op een leerzame bijeenkomst.

Vierde jongerenbijeenkomst als voorbereiding op het Vormsel.
Vuur! Het thema van de vierde bijeenkomst.
We beginnen iedere bijeenkomst met een korte terugblik op de vorige bijeenkomst. Hebben ze thuis de drie korte evangelielezingen gelezen?
Jezus vergaf mensen hun zonden, hij genas de zieken, en hij heeft zelfs mensen weer levend gemaakt. En….Jezus had zijn leerlingen beloofd dat de Heilige Geest zou komen.
Maar niet hoe dat de heilige Geest zou komen ze werden erdoor verrast. Ze hadden niet verwacht dat het zo’n spectaculair zou zijn, dat de geest in de vorm van vuur zou komen!
We staan stil bij wat het VUUR bij hen oproept en we maken een ELF over vuur.
We lezen het Bijbelverhaal ‘De komst van de heilige Geest’.  En spelen het eerste gedeelte na in een ‘tableau vivant’. (een beeld zonder geluid en beweging).
Daarna leggen we een grote vlam van karton op de grond. Kennen ze iemand die net als de leerlingen is aangeraakt door het vuur van de heilige Geest?
En ze mogen een kaarsje aansteken en deze persoon vernoemen of aan hem/haar denken als ze hun kaarsje op de grote vlam zetten.
Daarna nog een test of dat ze zelf het vuur door kunnen geven d.m.v. een zin door te geven door deze in elkaars oor te fluisteren.
Kinderen in het hele land bidden in de gehele maand oktober voor oorlogskinderen. Ook wij! Daarmee sluiten we af deze keer door gezamenlijk het Weesgegroet en het Onze Vader te bidden.

Vijfde jongerenbijeenkomst als voorbereiding op het Vormsel.
Ik geloof! Was het thema van de vijfde bijeenkomst.
We beginnen iedere bijeenkomst met een korte terugblik op de vorige bijeenkomst!
Weten jullie nog wat de voor opdracht (missie) de leerlingen van Jezus hebben gekregen op de dag van Pinksteren?
En in welke gedaante/vorm ontvingen de leerlingen de heilige Geest? En we bespraken de thuisopdracht het interview met een van de ouders, opa of oma wat de kerk voor hen betekent.
Silhouet van een gelovig mens, Kun je aan iemand zien horen of merken of iemand een gelovig mens is. We tekenen op een groot stuk behangpapier het silhouet van een van de jongeren, en we schrijven tekenen erbij waaraan we kunnen zien/merken dat iemand een gelovig mens is.
Reisgenoten, de weg van het geloof.
Tijdens de vormselviering zijn eigenlijk drie belangrijke momenten:
1e De bevestiging van het geloof, 2e De handoplegging, 3e Zalving met het heilig Chrisma.
De geloofsbelijdenis, De handoplegging en de zalving met heilig Chrisma. Daar zijn we deze bijeenkomst dieper op ingegaan.
Tot slot hebben ze met verschillende zalfjes /balsems/oliën mogen smeren…. Voelen dat de zalf/olie in de huid trekt en onzichtbaar wordt.
Waarom denken ze dat ze met olie(chrisma) gezalfd worden bij het ontvangen van de heilige Geest? Zoals de zalf in je huid trekt, zo wordt je met de Geest doordrenkt. Hij dringt door in je binnenste onzichtbaar, maar wel aanwezig.

De volgende laatste bijeenkomst voor het Vormsel is op dinsdag 3 november, 19.00 uur.

5e bijeenkomstIMG_6375 5e bijeenkomstIMG_6372 5e bijeenkomstIMG_6368 5e bijeenkomstIMG_6366 5e bijeenkomst IMG_6378 5e bijeenkomst IMG_6377 5e bijeenkomst IMG_6376 5e bijeenkomst IMG_6362 4de bijeenkomst IMG_6284 4de bijeenkomst IMG_6282 4de bijeenkomst IMG_6280 4de bijeenkomst IMG_6279 4de bijeenkomst IMG_6278 3e bijeenkomst IMG_6275 3e bijeenkomst IMG_6273 3e bijeenkomst IMG_6272