Op zondag 16 juni jl. vierden 9 jongeren met enkele ouders en hun begeleiders de zondagsviering mee in onze kerk H. Joannes Nepomucenus waarin pastor Kees Waas voorging.

World Servants is een ideële organisatie op christelijke grondslag voor jongeren vanaf 16 jaar, die tijdens de grote vakantie hun steentje willen bijdragen aan een bouwproject, ergens in de wereld. Info: zie website: https://www.worldservants.nl

Onze parochiekern Woudrichem heeft in de afgelopen winter en voorjaar met hen meegeleefd en probeerde te helpen om de benodigde financiële middelen te realiseren. O.a. door vrijwillige donaties, een collecte, maar ook door zelfgemaakte artikelen van hen te kopen met als totale opbrengst bijna € 1.000,-.

De jongeren vertelden ons hun persoonlijke motivatie en beloofden na terugkomst de opgedane ervaringen met ons te delen. Van pastor Kees Waas ontvingen de jongeren een zonnebloem met een wenskaart en zongen de kerkgangers hen toe met het lied:

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen
met God en Hij zal met je zijn!

Namens PKC Woudrichem
Conny van Deursen-Vugts