parochieheader1Op 23 april presenteerde het parochiebestuur samen met het pastoraal team het parochieplan tijdens een informatieavond in Dussen. Zo’n 100 parochianen waren daarbij aanwezig.

Het plan is daarna ter goedkeuring voorgelegd aan de bisschop, die het kort voor de zomer goedkeurde na een goed gesprek met een vertegenwoordiging van het team en het bestuur.

Tijdens de avond in Dussen is gezegd dat vervolgens aan alle parochianen per parochiekern de kans  zou worden geboden om gedachten, meningen, suggesties en ideeën over dit plan te delen met het bestuur en het team. Dit gaan we dan ook doen.

In oktober vindt een serie avonden plaats om met u als parochiaan in gesprek te gaan over de plannen, de voornemens en de keuzes die daarbij gemaakt worden. Steeds is de startvraag: wat betekenen deze plannen concreet voor deze parochiekern, voor de mensen die hier wonen, voor het pastoraat in het dorp, voor het gebouw waarin we kerken? Daarom zijn er dus in alle parochiekernen avonden gepland.  De avonden worden geleid door pastoor Vincent Schoenmakers, samen met een afvaardiging van het bestuur en een lid van het pastoraal team. Alle avonden beginnen om 19.30 uur en eindigen om ongeveer 21.30 uur.

Het pastoraal team en het bestuur nodigen u met nadruk uit om op deze avonden aanwezig te zijn: het gaat immers over de toekomst van onze parochie. Uw stem is daarbij van groot belang.

Bestuur en pastoraal team van de Sint Elisabethparochie

 

U kunt het parochieplan zelf downloaden op de homepage van deze website.

 

Data en plaatsen informatieavonden:

Dinsdag 6 oktober 19.30 uur:
Parochiekern Dussen (achterin de kerk)

Woensdag 7 oktober 19.30 uur:
Parochiekern Geertruidenberg (in de kerk)

Donderdag 8 oktober 19.30 uur:
Parochiekern Raamsdonk (in de kerk)

Maandag 12 oktober 19.30 uur:
Parochiekern Raamsdonksveer (in het parochiecentrum)

Dinsdag 13 oktober 19.30 uur:
Parochiekern Woudrichem (in de kerk van Sleeuwijk)

Donderdag 15 oktober 19.30 uur:
Parochiekern Hank (in het parochiezaaltje)