parochieheader1Op donderdagavond 23 april verzamelden zich ruim 100 parochianen in de kerk van Dussen om ingelicht te worden over het parochieplan dat aan de bisschop van Breda is voorgelegd ter goedkeuring.

Een parochieplan is een plan dat met het jaar 2020 als horizon, beschrijft welke prioriteiten er in de parochie worden gesteld, zowel naar inhoud (pastoraat), als naar organisatie (personeel, gebouwen en financiën). Het beschrijft welke keuzes er gemaakt moeten worden en wat daarvan de consequenties zijn. Het plan geeft aan hoe de voortgang van het pastoraat in de komende jaren is voorzien en is dus niet – zoals wel eens wordt gedacht – een plan dat bijvoorbeeld beschrijft welke kerkgebouwen er open blijven in de toekomst. Dat wordt beschreven in een zogenaamd gebouwenplan dat doordenkend op het parochieplan in de komende tijd zal worden ontwikkeld.

In korte presentaties werd het plan stap voor stap doorgenomen. Allereerst werd ingegaan op de trends die we waarnemen, zoals bijvoorbeeld het teruglopend kerkbezoek), en de uitdagingen die dat met zich meebrengt. Het bestuur kan niet anders dan nadenken over de toekomst in termen van reorganisatie. Om die tijd goed tegemoet te gaan is daarom eerst zorgvuldig nagedacht over wat de pastorale prioriteiten voor de toekomst zijn. Daarna is pas gesproken over de consequenties die deze keuzes hebben voor personeel en gebouwen.

Hoewel we ons realiseren dat het in de toekomst niet mogelijk zal zijn om alles te behouden wat er nu is – ook wat betreft de zeven kerkgebouwen die er nu nog zijn – gaan we de toekomst wel hoopvol in. Er is genoeg om blij over en trots op te zijn. Ons geloof en vertrouwen in waar we als kerk voor staan houdt ons daarbij gaande.

De reacties van de bezoekers van de avond varieerden van instemmend tot bezorgd. Er werd vooral gepleit om zoveel mogelijk en zo transparant mogelijk met parochianen te communiceren over de stappen die worden gezet. Bestuur en team zegden toe dit advies zeker ter harte te zullen nemen.

Aan het einde van de avond is een samenvatting van het parochieplan uitgedeeld. Deze samenvatting zal ook worden gepubliceerd in het parochieblad dat in juni verschijnt. Wilt u de samenvatting al eerder lezen, dan kunt u dit toegestuurd krijgen door te mailen naar mbollerman@sintelisabethparochie.nl