parochieheader1

Zoals u wellicht weet is de afgelopen tijd door pastoraal team en parochiebestuur hard gewerkt aan het formuleren van een parochieplan. Dit plan geeft aan welke richting er voor de periode tot 2020 wordt gekozen op inhoudelijk gebied, en  ook op het gebied van personeel, financiën en gebouwen. Dit plan is geschreven op verzoek van de bisschop van Breda, die er zijn goedkeuring aan moet verlenen.

Inmiddels is het plan voorgelegd aan de bisschop. Om u te informeren over de inhoud van het plan en om met u te van gedachten te wisselen over wat dit gaat betekenen voor de parochie, nodigen team en bestuur u graag uit voor een informatieavond. Die zal plaatsvinden op donderdagavond 23 april om 20.00 uur in de kerk van Dussen. U bent van harte welkom om deze avond bij te wonen.