2015-07-05 10.31.38Raamsdonk – 5 juli 2015. Tentviering Dollemansdagen.  Dit jaar is gekozen voor een andere opstelling. Het altaar stond op een verhoging in het midden van de tent. De mensen zaten er rondom heen. De ‘kerk’ zat goed vol.

De muzikale begeleiding was in handen van Marcel Timmermans (zang), Mike Hofkens (gitaar) en Jeroen van den Bosch (accordeon). Verschillende speciaal uitgekozen liedjes van Gerard van Maasakkers sierden de viering op, die werd voorgegaan door pastoraal werker Marc Bollerman.

Er was een bijzondere Eerste Lezing. Janneke Bollerman, echtgenote van Marc, verzorgde een mime voorstelling. Marc las één van de 150 psalmen voor die Janneke uitbeeldde, tijdloos en zonder woorden.

In zijn overweging ging Marc in op de voorgedragen psalm, die ons op het spoor zette van wat belangrijk was in deze viering. Wees niet bang, God waakt over ons. God stelt wel één voorwaarde: wij moeten Hem ook niet in de steek laten. Marc legde daarnaast meteen een link naar de Zeskamp die kort na de viering startte. Er komt weinig van een zeskamp terecht als je alles alleen wil doen. Het is juist van belang om samen te werken, in het team. Sportiviteit, solidariteit en onderlinge betrokkenheid zijn daarbij belangrijker dan welke prijs ook.

Marc merkte voorafgaand aan de voorbede op: ‘er is veul om voor te bidden in deze tijd van onrust in de wereld’. Hieraan werd nadrukkelijk aandacht besteed in de voorbereiding. Na het slotlied in de viering was er nog een daverend en langdurig applaus voor allen die een bijdrage hieraan hadden geleverd.

Na de viering was het in de tent nog een gezellig samenzijn. Dit alles onder het genot van een bakske koffie of thee, voorzien van een heerlijke appelflap, beschikbaar gesteld door bakkerij Van der Westen.

De organisatie kan ook dit jaar weer terugkijken op een inspirerende viering, die zeker voor herhaling vatbaar is.

2015-07-05 10.34.49

 

2015-07-05 10.34.49  2015-07-05 10.42.45