Klik hier voor foto’s van de Sint Elisabethviering 2022

activiteiten voor gezinnen

Beste gezinnen,

We hebben elkaar als gezinnen nodig om te groeien in geloof! 

Via deze link kunnen jullie zien wat we de komende maanden organiseren: voor jullie als ouders en ook zeker voor de kinderen. Zowel online is er een aanbod als ‘fysiek’: zodat noch corona, noch grote afstanden ons hoeven te scheiden. 
Per bijeenkomst informeren we jullie natuurlijk op tijd met meer details. Je kunt je echter voor alles al aanmelden door deze mail te beantwoorden.

Met hartelijke groet en hopelijk tot ziens in de komende maanden! —

Pastoor Jochem van Velthoven
Brechje Loenen
– Gezinspastoraat
Bisdom Breda / Sint Franciscuscentrum
E bloenen@bisdombreda.nl
I www.gezinengeloof.nl


Live op facebook – online catechese voor kinderen en gezinnen

Speciaal voor kinderen is Kapelaan Jochem iedere zondag- en woensdagavond van 19.00 uur tot 19.15 uur  LIVE op Facebook.
Hij leest voor uit het Evangelie van die dag, of een van de andere schriftlezingen die de kerk leest. Op zondag wordt ook gezongen én je kunt echt meedoen door voorbeden te sturen. Daar bidt kapelaan Jochem dan voor. Tot slot krijgt iedereen de zegen!

Iedere woensdag- en zondagavond om 19.00 uur op: www.facebook.com/gezinspastoraat


Kijk voor meer activiteiten voor kinderen op de website van het Sint Franciscus centrum