Klik hier voor de brochure over de miniconferentie Missionaire Parochie op 25 maart a.s. in Veenendaal

Doop regelen

Door het sacrament van de Doop word je verbonden met God en alle andere christenen. Je wordt opgenomen in de Katholieke Kerk en we vragen God mee te gaan op je levensweg. Bij het dopen wordt er water over je hoofd gegoten onder aanroeping van God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De dopeling wordt op het voorhoofd gezalfd met gewijde olie (Chrisma).

De Doop is het eerste van de zeven sacramenten van de Katholieke kerk.

Doop aanmelden

Als u uw kind wilt laten dopen, neem dan contact op met de parochie. Uw aanvraag wordt doorgegeven aan een van de pastores, die contact met u zal opnemen om samen een datum voor de voorbereiding en de datum voor de doop vast te stellen.
Er zijn in onze parochie geen vaste doopzondagen.

Nadat de doopdatum is vastgesteld kunt u het doopformulier onderaan deze pagina invullen en insturen.

Waar kunnen we ons kind laten dopen?

De doopviering kan gehouden worden in een van de kerken van onze parochie, waar uw voorkeur naar uitgaat. Het is belangrijk dat u zich uiterlijk 2 maanden voor de gewenste doopdatum aanmeldt. 

Als u meedoet met de Actie Kerkbalans en de minimale bijdrage geeft, is de de doop kosteloos.

  Stap 1: Gegevens dopeling

  Stap 2: Gegevens ouder/verzorger 1

  Stap 3: Gegevens ouder/verzorger 2

  Stap 4: Gegevens peter en meter

  Peter


  Meter

  Stap 5: Overige details


  Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Lees voor meer informatie hierover onze privacyverklaring.