Aanmelden Eerste H. Communie

De voorbereiding op dit feest vindt plaats in de parochie en is voor de communicanten en de ouders. Want geloven is niet iets van de kerk alleen, maar start thuis in het gezin. Het is daarom belangrijk dat ook ouders meewerken aan de voorbereiding op de Eerste Communie. Samen kunnen we kinderen laten ervaren dat ze door de Communie meer en meer bij de kerk gaan horen en mee mogen doen.

De voorbereiding

De voorbereiding op de 1e H. Communie begint met een informatieavond in november/december. Hiervoor ontvangt u (via de school) een uitnodiging.
Na deze informatievond volgt de aanmelding van de communicanten.
In januari start dan het voorbereidingstraject met catecheselessen voor zowel de communicanten als de ouders, het bijwonen van eucharistievieringen en tweemaal een moment van boete en verzoening.

De data voor de Eerste Heilige Communnievieringen 2021

De data voor de Eerste Heilige Communie zijn nog niet bekend.

Hebt u geen uitnodiging ontvangen, neem dan contact op met pastor Waas kwaas@sintelisabethparochie.nl tel: 06 106 958 18

Indien uw kind nog niet het Doopsel heeft ontvangen, dan is dit natuurlijk ook nodig en mogelijk. Dit kunt u aangeven bij de aanmelding.

Wat kost het?

Voor de Eerste Heilige Communie wordt de parochiebijdrage gevraagd van minstens één jaar. Dit bedrag is voor het jaar 2021 door het bisdom Breda vastgesteld op € 132,–. Heeft u het volledige bedrag reeds betaald voor het jaar 2021, dan volgt er geen rekening meer. Heeft u niet (of minder) betaald, dan volgt een (aanvullende) rekening.