Het Huwelijk

Mensen gaan een weg door het leven. Daarbij houden ze elkaar vast. De meeste mensen kiezen voor één speciale partner om zich te binden. Als zij een huwelijk sluiten kiezen ze er soms ook voor een kerkelijk huwelijk. Zij zien als een hoogtepunt van hun huwelijk het verbond dat ze samen sluiten ten overstaan van God in de kerk, waar de priester of diaken hun huwelijk inzegent. Met hun jawoord dienen bruid en bruidegom dit sacrament eigenlijk aan elkaar toe.

In het sluiten van het huwelijk met elkaar geven mensen ook God zijn plaats in hun verbond.

Opgeven voor een kerkelijk huwelijk in de parochie kan via de teamassistente.


De r.k. kerk kent zeven sacramenten. In deze zeven sacramenten, zo gelooft de katholieke kerk, ontmoet de gelovige Christus zelf. Door de sacramenten raakt Hij mensen en verandert hen ten goede.  De sacramenten zijn te verdelen in drie groepen:

– drie sacramenten als een soort initiatie in het geloof: de doop, de eucharistie en het vormsel.
Als je gedoopt bent, ben je ‘ingelijfd’ in de kerk, hoor je erbij. Toch is het pas volledig te noemen als je ook deelneemt aan de eucharistie (als je je Eerste Heilige Communie hebt gedaan) en als je gevormd bent.
– de twee sacramenten die de levenskeuzes van mensen uitdrukken en hun verbondenheid met God en met elkaar: het huwelijk en de priesterwijding.
– twee sacramenten die mensen bijstaan op hun levenspad, ook in het verdriet en de moeite die ze meemaken: het sacrament van boete en verzoening (ook wel de ‘biecht’ genoemd) en het sacrament van de ziekenzalving.

Social Media

facebook_twitter

Archief