herdertjestocht 2014 GB 2Ook dit jaar werd na een voorbereiding van 3 maanden weer de herdertjestocht gehouden. Op 24 december om 18.30 uur werd in de kerk gestart met het bijbelverhaal. Een soldaat onderbrak het verhaal met de oproep dat iedereen op weg moest gaan naar de stad waar hij vandaan kwam. Alle aanwezigen gingen toen naar buiten om een tocht te gaan maken met de verteller voorop. Het weer was goed. Hier en daar stonden wat vuurkorven die, samen met de lampionnen van de kinderen, een goed effect gaven.

De toch ging langs de timmerwinkel, een rustplaats voor Maria waar een kerstgedachte werd uitgesproken, en de herberg waar géén plaats was. Jozef en Maria hadden het geheel goed verwoord, de geluidsinstallatie  werkte perfekt, de tekst die de verteller en de figuranten uitspaken was duidelijk verstaanbaar. Omdat Henk Leijten wegens ziekte afwezig was, fungeerde Iris van Disseldorp dit jaar als verteller. Iris leerde de tekst helemaal uit haar hoofd en heeft Henk heel goed vervangen!
herdertjestocht 2014 GB