jaar van barmhartigheidEen project voor wie handen en voeten wil geven aan geloof.

Het Jaar van Barmhartigheid dat door paus Franciscus op 8 december 2015 werd ingeluid, heeft overal ter wereld in kerkprovincies, bisdommen en parochies beweging gebracht.
Ook bij ons, zij het wat laat, komt het ervan.

In de komende maanden september, oktober en november bent u welkom om deel te nemen aan een reeks van bijeenkomsten rondom de werken van barmhartigheid.

De Sint Elisabethparochie en de Vijf Heiligen Parochie hebben samen het programma opgesteld.

Daarin komen bijbelse verkenningen voor en speelt het verband tussen de bijbelse aansporingen en de actuele sociale en maatschappelijke levensproblematieken een voorname rol. Daarnaast gaan de parochies zich ook spiegelen aan de vraag of er nog meer aandacht kan zijn voor mensen om ons heen. U als gelovige, zoekende mensen krijgt ook alle gelegenheid voor een bezinning op de daadkracht van uw eigen geloof.

Elke bijeenkomst (behalve de laatste) wordt in beide parochies aangeboden.

In een volgend artikel krijgt u meer informatie over het project.

Voor nadere informatie neemt u contact op met Gerard Oostveen, pastoraal werker.

Zijn emailadres: g.oostveen@sintelisabethparochie.nl