Veelal was het gebruikelijk om ook in de gezinsvieringen op de vooravond van Kerstmis communie uit te reiken. Dit jaar heeft het team – in navolging van andere parochies – besloten dit niet te doen. Ervaringen in de afgelopen jaren en voortschrijdend inzicht hebben ons doen besluiten om voor gezinnen met jonge kinderen op kerstavond een viering van woord en gebed aan te bieden. Als voorgangers merken we dat steeds meer volwassenen en kinderen niet (meer) vertrouwd zijn met de betekenis en het ontvangen van de communie. Het goede verstaan bij het ontvangen van “het Lichaam van Christus” is vaak niet (meer) aanwezig en leidt soms tot verwarring en onzekerheid.

Omdat we grote waarde hechten aan het waardig ontvangen van dit sacrament, vinden we het daarom beter in deze vieringen geen communie uit te reiken. Dat wil niet zeggen dat wij deze vieringen niet belangrijk vinden. Ze zijn laagdrempelig en mensen, groot en klein, komen in aanraking met het leven van Jezus en kunnen een groot gevoel van gemeenschap met elkaar ervaren. Speciaal voor de gezinnen met jonge kinderen is dit een feestelijke viering van woord en gebed rondom het kerstverhaal, met veel zang van het kinderkoor en met kindvriendelijke gebeden.

We hopen dat ook deze vieringen jong en oud doen groeien in verbondenheid met de persoon van Jezus Christus in hun dagelijkse leven. In de overige vieringen op Kerstavond en de Kerstdagen is er vanzelfsprekend wel ruimschoots gelegenheid om in de eucharistievieringen of de woord- en communievieringen de Heer werkelijk te ontvangen in het teken van het Brood.

Het pastorale team