Afgelopen zondag 14 april hebben de kinderen, die zich dit jaar aan het voorbereiden zijn op de Eerste Heilige Communie, in de parochiekernen Raamsdonksveer, Geertruidenberg en Raamsdonk gezamenlijk Palmzondag gevierd in de H. Bavo kerk te Raamsdonk. Zo rond de klok van 9:15 uur kwamen ze met hun ouders, opa, oma, broertjes en zusjes met een prachtig versierde palmpaasstok in de hand naar de kiosk bij de H. Bavokerk te Raamsdonk. Want deze Palmzondagviering begon buiten bij de kiosk. Na de opening en begroeting door pastoor Van der Laer, werden de palmtakjes en de palmpaasstokken gezegend door de pastoor. Toen de pastoor zijn wijwaterkwast gebruikte voor de zegening, kwam er een grote glimlach op zijn gezicht, want de kinderen schrokken toch wel van het gewijde water dat op hun afkwam. En de reacties waren dan ook een lach waard. Het buitengedeelte van de viering werd afgesloten met het evangelie van de intocht. Vervolgens gingen we met de kinderen en alle andere mensen achter het kruis aan in processie de kerk binnen. Waar koster Piet de deuren al had opgezet. Daarna werden alle palmpaasstokken op de trappen gelegd voor het priesterkoor. De palmtakjes werden uitgedeeld aan de mensen in kerk. Daarna ging iedereen zitten. Na de eerste lezing werd het Passieverhaal voorgelezen.

Terwijl iedereen later in de viering kon aansluiten bij de gaven, werd door Stefan, Amauri en Julie, (drie a.s. communicanten) van basisschool de Hoge Waai te Raamsdonk, de opbrengst van de Vastenactie aangeboden. Alle drie wisten ze goed onder woorden te brengen waar de Vastenactie dit jaar bestemd is. ‘Ze zouden goede ambassadeurs zijn voor de Vastenactie’: zei de pastoor tegen de kinderen. De Vastenactie 2019 is bestemd voor waterprojecten in landen waar water niet zomaar uit de kraan komt en waar vaak hele afstanden voor moeten worden afgelegd. Vandaar dat basisschool de Hoge Waai symbolisch een waterput had gemaakt. In de emmer die uit deze put kwam zat een cheque met daarop het bedrag € 590,03!! Een prachtig bedrag, een opbrengst die alle leerlingen van basisschool de Hoge Waai samen door karweitjes te doen bij elkaar gespaard hadden. Ze kregen hiervoor een warm applaus, deze was dan ook dik verdiend.

Na afloop van de viering zocht ieder zijn eigen Palmpaasstok weer op en wij hopen dat jullie iemand ontzettend blij gemaakt hebben met de palmpaasstok!

De werkgroep Eerste Communie bedankt, iedereen die aan deze viering een steentje heeft bijgedragen, maar een speciaal woord van dank aan de parochiekern Raamsdonk. De samenwerking was fijn. Dankjewel hiervoor.

Tot slot een momentje van aandacht voor Kinderkoor TINTER wat hebben jullie mooi gezongen! Kom op jongens en meisjes ga dit kinderkoor versterken en sluit je aan. Van zingen word je vrolijk en blij!