ziekenzalvingDonderdag 18 februari a.s. om 10.30 uur zal in de OLV Hemelvaartkerk in Raamsdonksveer tijdens de H. Mis een gemeenschappelijke ziekenzalving plaatsvinden.

De Katechismus van de Katholieke Kerk vermeldt: “Het is gepast de ziekenzalving te ontvangen, voordat men een zware operatie ondergaat. Dit geldt ook voor oudere mensen, wanneer zij duidelijker zwakker worden…”.

Het sacrament werd vroeger veelal aan stervenden toegediend (‘sacrament van de stervenden’, H. Oliesel’ of ‘de laatste sacramenten’). Sinds jaren wordt het echter ook toegediend wanneer de krachten gaan afnemen en we de kwetsbaarheid van het leven ondervinden. Helaas kan niet meer altijd de garantie worden gegeven dat er een priester beschikbaar is in de laatste uren van iemands leven. Dit geldt ook voor een ziekenzegen door een diaken of pastoraal werk(st)er. Daarom adviseren wij niet tot het laatst te wachten, maar het sacrament te ontvangen als men nog in het volle bewustzijn is en er daardoor extra kracht van kan krijgen.

Wanneer u het sacrament van de ziekenzalving graag zou willen ontvangen, wilt u zich dan vóór 10 februari a.s. opgeven bij onze teamassistente, Nicole de Waal (teamassistente@sintelisabethparochie.nl)  of bij de coördinatoren in uw eigen parochiekern. Natuurlijk bent u – als u dit even van te voren kenbaar maakt – ook zonder aanmelding vooraf welkom op 18 februari, maar het is fijn als wij ongeveer weten op hoeveel mensen wij mogen rekenen. Familieleden, vrienden of goede kennissen om u te vergezellen zijn vanzelfsprekend ook van harte welkom.

Na de viering is er gelegenheid elkaar nog even te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee.

Pastor J. van der Laer