Afgelopen zaterdag zijn we vanuit de Sint Elisabethparochie met enkele jongeren en ouders afgereisd naar Bergen op Zoom, voor ‘het Lopend Vuurtje’. Dit is een afwisselende dag speciaal voor alle vormelingen in het bisdom Breda. Met veel actie en soms heel stil ontdekken de vormelingen de kracht van de Heilige Geest. Ook voor hun ouders is er op deze dag een speciaal programma.

We begonnen deze dag met een eucharistieviering in de parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes. Celebrant in deze viering was Vicaris W. Wiertz; de bisschop was helaas ziek. In deze eucharistieviering stond de Heilige Geest centraal; in zang, en in de preek van de vicaris, waarin hij sprak over blazen in je hand en blazen in een zakdoek. Zo blaast ook de bisschop in de Goede Week over het Chrisma, waarbij hij bidt dat de geest van God neer mag dalen over het Chrisma. Chrisma, waar de vormelingen tijdens het Vormsel ook mee gevormd worden. De bisschop of een andere vormheer spreekt dan de woorden “Ontvang de zegen van de Heilige Geest, de gave Gods”.  De vicaris sloot de eucharistieviering af met de woorden “Geloven is het leven vieren”, waarna we allemaal “lang zal hij leven” voor een jarige zongen. De vormelingen gingen aansluitend naar het Juvenaat (middelbare school) waar hun eigen programma zou plaatsvinden en de ouders verhuisden naar een wijkcentrum voor een lunch en een programma speciaal voor de ouders en de begeleiders. Ouders en begeleiders kregen de boodschap mee: schep ruimte om te ontdekken wat de Benedictijnse wijze van leven en werken mogelijk voor de vormelingen en het gezin kan betekenen. Ook de jongeren begonnen in het Juvenaat met een lunch en daarna stond voor hen het vlammenspel op het programma. Dit waren opdrachten om met je hart – hoofd en handen in groepjes een parcours af te leggen. Dit werd gevolgd door een ‘meet en greet’ met vicaris P. Verbeek. De dag werd op het Juvenaat beëindigd met een spelshow door de vormelingen die in twee grote groepen werden verdeeld, met 10 spelers uit elke groep. Deze 10 spelers moesten zo snel mogelijk een 6-tal (ludieke) opdrachten uitvoeren. Tot slot was er een finale met een vragenronde over de opgedane kennis uit het vlammenspel. Daarna ontmoetten de ouders en begeleiders de jongeren weer in de parochiekerk Onze Lieve Vrouw van Lourdes waar iedereen persoonlijk de zegen ontving van vicaris W. Wiertz of vicaris P. Verbeek.

Vanuit de Sint Elisabethparochie hebben we deze dag als heel bijzonder ervaren. Daarom ook een welgemeend ‘dankjewel’ voor de werkgroep Lopend Vuurtje.

Werkgroep voorbereiding Vormsel