De Eucharistie

De eucharistie is hoogtepunt en bron van het katholieke geloof.

Al sinds de woorden van Jezus zelf doen de christenen wat Hij gezegd heeft: ze breken het brood en delen de wijn en spreken daarbij zijn eigen woorden: ‘Neemt en eet, dit is mijn lichaam (…) neemt en drinkt, dit is mijn bloed (…) doe dit tot mijn gedachtenis’. Dit is mijn lichaam en bloed, zei Jezus en zo hebben christenen dat ook ervaren. In de eucharistische gaven ontmoeten ze Jezus. Het sacrament van de eucharistie is misschien nog het meest van alle sacramenten het grote ‘mysterie’. De mensen delen samen het hemels Brood dat voor ze gebroken wordt. ‘Communie’ is een mooi woord: het aspect van samen kerk zijn wordt daardoor benadrukt. Ieder heeft deel aan de aanwezigheid van Christus en in Hem zijn de mensen met elkaar verbonden.

Eerste Heilige Communie
Voordat je deel kunt nemen aan de eucharistie word je eerst voorbereid op de Eerste Heilige Communie.
In alle parochiekernen wordt gewerkt met hetzelfde communieproject ‘Door de poort’, een project dat relatie legt tussen het dagelijks leven en de wereld van geloven, godsdienst en kerk.

De aanmelding en voorbereiding geschiedt in de parochiekernen zelf, al dan niet in samenwerking met de scholen.

De data Eerste Heilige Communie in 2020 zijn vastgesteld op zondag 7 juni in de kerk O.L.V. Hemelvaart in Raamsdonksveer en zondag 14 juni in de kerk O.L.V. Onbevlekte Ontvangen in Hank.


De r.k. kerk kent zeven sacramenten. In deze zeven sacramenten, zo gelooft de katholieke kerk, ontmoet de gelovige Christus zelf. Door de sacramenten raakt Hij mensen en verandert hen ten goede.  De sacramenten zijn te verdelen in drie groepen:

– drie sacramenten als een soort initiatie in het geloof: de doop, de eucharistie en het vormsel.
Als je gedoopt bent, ben je ‘ingelijfd’ in de kerk, hoor je erbij. Toch is het pas volledig te noemen als je ook deelneemt aan de eucharistie (als je je Eerste Heilige Communie hebt gedaan) en als je gevormd bent.
– de twee sacramenten die de levenskeuzes van mensen uitdrukken en hun verbondenheid met God en met elkaar: het huwelijk en de priesterwijding.
– twee sacramenten die mensen bijstaan op hun levenspad, ook in het verdriet en de moeite die ze meemaken: het sacrament van boete en verzoening (ook wel de ‘biecht’ genoemd) en het sacrament van de ziekenzalving.

Social Media

facebook_twitter

Archief