18 kinderen en hun ouders uit de zes kernen van de Sint Elisabethparochie bereiden zich voor op de Eerste Heilige Communie. De twee Eerste Heilige Communievieringen vinden plaats op 7 juni in Raamsdonksveer en 14 juni in Hank.

Op 7 januari vond de informatieavond plaats. In deze bijeenkomst werden de ouders uitgebreid geïnformeerd over het nieuwe traject, dat pastoor Ceriani als voorbereiding op de Eerste Heilige Communie vanaf dit jaar gaat volgen.

Zaterdag 18 januari startte de eerste voorbereidingsbijeenkomst. Een catechese bijeenkomst van ongeveer 45 minuten voor zowel de ouders, als de kinderen die zich hebben aangemeld voor hun Eerste Heilige Communie. De kinderen kregen in de bij-sacristie ‘les’ van pastoor Ceriani en pastoraal werker Kees Waas en de ouders in het parochiecentrum van diaken Egbert Bornhijm.

Spannend is het zo’n eerste keer. en daarom begonnen we met de kinderen, na het woord van welkom door Willy. Met een voorstelrondje doen wat is je naam? In welke groep zit je? En op welke school? Gevolgd door een klapspelletje, je naam hard opzeggen en de lettergrepen klappen. Degene met de langste naam om te klappen was de Pastoor FE DE RI CO! Pastoor Federico Ceriani nam het hierna van Willy over en ze gingen met het communieproject ‘Mijn Eerste Heilige Communie’ werken. Bladzijde 1 mochten ze invullen, de naam, wanneer ben je jarig? Hoe heten je vriendjes, vriendinnetjes? Ook gingen we het maken van het kruisteken oefenen en we baden het Onze Vader. De tijd vloog voorbij.

De ouders kregen ,bij binnenkomst, een bakje koffie/thee van Maria. En na de voorstelronde gingen ook zij aan de slag met het communieproject. Zij lazen o.a. de verhalen ’Het geschenk van God’ en ‘God roept’. In kleine groepen behandelde de ouders een vijftal vragen over de doorgenomen teksten.

Aansluitend werden de ouders en de kinderen verwacht in de kerk voor de eucharistieviering. Willy had voor de kinderen een kindernevendienst voorbereid, waar ze even een klein wiebelmoment hadden met ranja en een snoepje. En naar het verhaal over de doop van Jezus luisterend, ontvingen de kinderen een tekening waarin zij de cijfertjes volgden om te kijken wat Johannes zag, toen hij Jezus doopte.

De volgende kinderbijeenkomst is op 30 januari 18.30 uur.