Op zondag 5 mei om 11.00 uur was de eerste van de drie Eerste Heilige Communievieringen in de Sint Elisabethparochie. 11 kinderen uit de parochiekern Raamsdonk beten de spits af. De H. Bavokerk was voor deze feestelijke gebeurtenis door de ouders en de dames van de werkgroep prachtig versierd.

Zenuwachtig maar allemaal op hun paasbest kwamen ze rond 10.30 aan in de H. Bavokerk. Na het aansteken van hun doopkaars, was het verzamelen in de doopkapel. Klokslag 11.00 uur kwamen de communicanten, vóór Pastoor John van der Laer uit, onder de mooie bogen door, de kerk in. Omdat ze mochten plaatsnemen op het priesterkoor waren ze voor alle mensen in de kerk goed te zien. Maar de communicanten vervulde deze viering ook veel taakjes. Ze zongen mee in het gelegenheidskoortje, ze hadden allemaal een leesopdrachtje en ze mochten de tafel mee klaarmaken. Dus de mooie gekleurde stoeltjes waren niet altijd bezet. Op meerdere momenten tijdens de viering pakte de pastoor de losse microfoon om rechtstreeks tot de communicanten te kunnen spreken. De eerste Lezing ‘Grijsdorp’ werd voorgelezen door twee ouders en de evangelielezing over vijf broden en twee vissen, was herkenbaar voor de kinderen omdat het ook in het voorbereidingsproject ‘Blijf dit doen’ voorkwam. Na de lezingen had de pastoor een kort gesprekje met de kinderen over de beide lezingen. Het mooiste moment voor de communicanten is en blijft natuurlijk wanneer zij één voor één, begeleidt door hun ouders en eventueel broertjes en zusjes door het middenpad van achter uit de kerk naar voren lopen, om voor de allereerste keer van pastoor John van der Laer de gewijde hostie in ontvangst te nemen. Na een mooie slotgedachte, was er nog een woord van dank, speciaal voor de dames van de werkgroep Ria, Sandra en Marieke. Zoals de pastoor zei: ”er wordt ook veel werk achter de schermen verricht en dat hebben deze drie dames afgelopen jaren gedaan! Dankjewel hiervoor.”

Gefeliciteerd met je Eerste Heilige Communie. Amauri, Julie, Stefan, Thijmen, Abel, Mats, Willem, Jade, Jasmijn, Ise en Kim.

De werkgroep Eerste Heilige Communie bedankt iedereen die voor, tijdens of na deze viering zijn steentje heeft bijgedragen. Een speciaal woord van dank aan Piet van Dongen, de kinderen van het koortje en de organist die van deze viering een echt feest hebben gemaakt.