vormen 2015 1e en 2e bijeenkomst 03021 jongeren uit de parochiekernen Raamsdonk en Raamsdonksveer, bereiden zich voor op het Vormsel. Dit jaar is de Vormselviering in O.L.V. Hemelvaartkerk in de parochiekern Raamsdonksveer op vrijdag 13 november om 19.00 uur. 

De 1e jongeren bijeenkomst was op dinsdag 22 september. De werkgroep werkt in de voorbereidingen op het Vormsel, met het project IN VUUR EN VLAM.
De eerste bijeenkomst had als titel DE HELPER. We begonnen deze avond met een voorstelronde, Wie ben jij? Met een bol wol naar iemand gooien die zegt zijn naam, deze houdt de draad vast en gooit weer naar iemand anders enz. Hebben we iedereen gehad dan draaien we de rollen om en gooien we de bol wol naar iemand waarvan we de naam al weten. Daarna hebben we het over de weg van het leven gehad, onze levensweg, (Deze mogen ze thuis nog tekenen en in vullen.) de zeven sacramenten en de heilige Geest die we tijdens dit project de helper noemen. Soms sta je in het leven voor een Dilemma, en dan moet je een keuze maken. Ook al is het niet gemakkelijk en soms moet je zelfs mensen teleur stellen. Daar ging ook het Bijbelverhaal over Jezus die meteen naar zijn doop door de heilige Geest naar de woestijn geleid wordt, daar wordt Jezus voor drie verleidelijke keuzen geplaatst, hij wordt op de proef gesteld. We eindigde deze bijeenkomst met een gebed.

CONTACT  was het thema van de tweede bijeenkomst.
En dan niet met zomaar iemand, hoe maak je contact met God? Heel eenvoudig door te bidden.
Wat is bidden? Een les in bidden! En waar kun je dan beter zijn dan in de kerk. Dus zijn we met de vormelingen overgestoken naar de OLV Hemelvaartkerk. Daar hebben we o.a. de vragen voorgelegd, Wat is bidden voor jou? Doe je het thuis wel eens? Heb je woorden nodig om te bidden? En hebben jullie misschien een andere naam voor God? Waar in de kerk vind je een speciale plek om te bidden. Het bidden met een rozenkrans werd besproken. En hebben we gezamenlijk het wees gegroet Maria en het Onze Vader gebeden, (in het werkboekje van de vormelingen staat ook het Engelse Onze Vader in SMS taal). Terug in het parochiecentrum hebben we het nog even over het bidden met kralen gehad. Voor alle vormelingen waren er 10 verschillende kralen allemaal met een andere betekenis, een kraal van rust, de kraal van de dag, de kraal van spijt, de kraal voor andere mensen enz. Om zelf een gebed snoertje van te maken. ( www.beestenboel-decoraties.nl). We kijken weer terug op een leuke leerzame bijeenkomst.

 

vormen 2015 1e en 2e bijeenkomst 002   vormen 2015 1e en 2e bijeenkomst 033   vormen 2015 1e en 2e bijeenkomst 007   vormen 2015 1e en 2e bijeenkomst 013   vormen 2015 1e en 2e bijeenkomst 023   vormen 2015 1e en 2e bijeenkomst 016