Op zondag 15 april was het dan zover voor 26 kinderen uit de parochiekernen Geertruidenberg & Raamsdonksveer. De O.L.V. Hemelvaartkerk te Raamsdonksveer was voor deze feestelijke gebeurtenis op zaterdag 14 april door de werkgroep en met behulp van enkele ouders weer prachtig versierd. En de kinderen waren gedurende zes kinderbijeenkomsten met behulp van het communieproject ‘Door de Poort’ goed voorbereid. Tijdens de generale repetitie op woensdag 11 april was al het verloop van de communieviering geoefend, dus de kinderen waren er klaar voor!

Zenuwachtig maar allemaal op hun paasbest kwamen ze rond 10.45 aan in de O.L.V. Hemelvaartkerk. Na het aansteken van hun doopkaars, werden ze door hun ouders in het ‘Land van God’ aan de goede zorgen van Elly toevertrouwd. Klokslag 11.00 uur kwamen de communicanten, vóór Pastoor John van der Laer uit onder de mooie bogen door, over de rode loper, de kerk in. Omdat ze mochten plaatsnemen op het priesterkoor waren ze voor alle mensen in de kerk goed te zien. De viering kon beginnen. Gelukkig waren veel familieleden, vriendjes, vriendinnetjes in de kerk. Gedurende de viering hadden alle communicanten een taakje, zoals een stukje voorlezen of helpen met het klaarmaken van de tafel. De eerste Lezing ‘Grijsdorp’ werd voorgelezen door Marieke, het was muisstil in de kerk. Een prachtig verhaal over een dorpje waar echt alles grijs was, totdat er opeen dag een kleurige ballon landt met kleurige kinderen. In de evangelielezing werd duidelijk dat ook alle kinderen erg welkom waren bij Jezus. Hierna had de pastoor een kort gesprekje met de kinderen over beide lezingen. En zoals we tijdens de kinderbijeenkomsten ook al gemerkt hadden was er ook deze keer goed naar beide lezingen geluisterd. Het mooiste moment voor de communicanten is en blijft natuurlijk wanneer zij een voor een, door het gangpad naar voren lopen om vervolgens onder begeleiding van hun ouders en de andere gezinsleden, voor de allereerste keer van pastoor John van der Laer de gewijde hostie in ontvangst te nemen. Na een mooie slotgedachte, werd de viering afgesloten met het zingen van het Lied van de Poorten het lied van het communieproject. Daarna maakte de fotograaf nog een groepsfoto, knalde de confetti kanonnen en ontvingen alle communicanten een klein presentje van de werkgroep. En natuurlijk hebben werd ‘Lang zullen ze leven’ voor ze gezongen!

Gefeliciteerd voor: Joanna Klop, Iris Luites, Isa Verschuren, Fenne van Dortmont, Sam Wiedenroth, Jayden Schellekens, Jens van Dijk, Thomas van Schijndel, Stijn van Schijndel, Zoë Havermans, Amber Struijs, Sjoerd Thiel, Reinout Henckens, Quintijn Henckens, Tijs Hovers, Eloise Broeders, Tom van Uijen, Leonardo Kivits en Wouter de Meijer uit de parochiekern Raamsdonkveer. En uit de kern Geertruidenberg: Thiago van Biezen, Nikki Joore, Nina Berns, Bas Huijben, Ania Bernaciak, Charlotte Lormann en Seth Jansen.

De werkgroep Eerste Communie bedankt kinderkoor Tinter en iedereen die deze viering mogelijk heeft gemaakt.