EHC voorbereiding 2015 RV IMG_5642Verslag tweede  Kinderbijeenkomst d.d. 12 februari 2015

Thema: De poort die altijd open is

De werkgroepleden heetten de kinderen welkom. We baden samen het Onze Vader en de kinderen kregen een compliment van Willy dat ze dit al zo goed kennen. Jessica las het Bijbelverhaal voor van Levi de tollenaar.

Pastor van der Laer sprak met de kinderen (met behulp van een aantal vragen) na over het verhaal.

Daarna gingen de kinderen per groepje naar het ‘Land van God’ om iets te drinken en te gaan knutselen.

De kinderen schilderden vervolgens een zelfportret . Iedereen ging heel enthousiast aan de slag. De kinderen die met het zelfportret klaar waren, maakten alvast een begin aan de kijkdoos door deze “in te pakken” met mooi papier.

Op het laatst ging Elly samen met de aanstaande communicanten het lied van de poorten oefenen.

Het was weer een bijzonder leuke avond. De kinderen hebben het erg naar hun zin gehad en ze deden weer goed mee. Hulpouders bedankt.

De werkgroep Eerste Heilige Communie

De derde  kinderbijeenkomst is op donderdag 5 maart om 18.30 uur.

 

EHC voorbereiding 2015 RV IMG_5639